Παρασκευή, 06/12/2019

ΑΡΤΑ: Σε νέα γραφεία ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού

Στα νέα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού στο Δημοτικό Κατάστημα Ανέζας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα. 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού καθώς και ο Δήμαρχος Άρτας κ. Χρήστος Τσιρογιάννης. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν ήταν τα ακόλουθα:
1. Γενική ενημέρωση.
2. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων του Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «Καταγραφή και παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας των Οδηγιών 92/43, 79/409 και 2009/147/ΕΚ».
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη ρύθμιση της θήρας στο ΕΠΥΑ.
4. α) Θέματα προσωπικού
β) Έγκριση αλλαγής μισθολογικού κλιμακίου του προσωπικού.
5. Έγκριση των Πρακτικών Αξιολόγησης της Οικονομικής Προσφοράς και των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοιχτού Διαγωνισμού για το έργο προμήθειας τριών jeep.
6. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης των Διαγωνισμών του ΕΠΠΕΡΑΑ. 
7. Έγκριση Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα υποέργα του Πράσινου Ταμείου και του ΕΠΠΕΡΑΑ.
8. Γνωμοδοτήσεις έργων και υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού.
9. Ενημέρωση για την ολοκλήρωση του Προγράμματος PRO.ACT.NATURA2000.
10. Σχέδιο έκδοσης αδειών κινηματογράφησης – έρευνας –αναψυχής.
11. Έγκριση μετακινήσεων των μελών  του Δ.Σ. και του προσωπικού.
12. Διάφορα άλλα θέματα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ