Τα προβλήματα στελέχωσης των 1.500 περιφερειακών ιατρείων της χώρας είναι σοβαρά και σε ορισμένες περιπτώσεις για κάθε δέκα θέσεις γιατρών που προκηρύσσονται είναι ζήτημα εάν καλύπτονται η μία ή οι δύο!

Υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου πριν την έναρξη ειδικότητας από τους νέους γιατρούς, προωθεί το υπουργείο Υγείας.

Θα έχει διάρκεια ενός έτους – όπως και σήμερα – και θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη ειδικότητας.

Στόχος του μέτρου είναι οι περίπου 1.000, ετησίως, απόφοιτοι των
Ιατρικών Σχολών να κατευθύνονται σε άγονες περιοχές, ώστε να υπάρξουν
επαρκής στελέχωση απομακρυσμένων μονάδων και καλύτερη υγειονομική κάλυψη
του πληθυσμού.

Οι παράμετροι της απόφασης είναι υπό αξιολόγηση και η σχετική ρύθμιση
αναμένεται το επόμενο διάστημα, όπως αναφέρεται την Τρίτη σε δημοσίευμα
της εφημερίδας “Έθνος”.

Το “αγροτικό” έχει υποστεί μία σειρά αλλαγών τα τελευταία χρόνια, οι
οποίες ωστόσο επέτειναν τα προβλήματα στελέχωσης των απομακρυσμένων και
νησιωτικών μονάδων.

Το 1997, καταργήθηκε η υποχρεωτικότητα της υπηρεσίας υπαίθρου και οι
θέσεις καλύπτονταν από επιμελητές β΄, οι οποίοι υπηρετούσαν με θητεία.

Με τον τρόπο αυτό, αυξήθηκαν τα προβλήματα στελέχωσης των μονάδων και
στο τέλος του 2013 ο τότε υφυπουργός Υγείας κ. Αντώνης Μπέζας κατέστησε
υποχρεωτικό το “αγροτικό”, προκειμένου ένας γιατρός να πάρει άδεια
άσκησης επαγγέλματος.

Θητεία

Πολλοί από τους γιατρούς, ωστόσο, φτάνουν σε ηλικίες 40 ετών και πάνω
και δεν έχουν ακόμη εκπληρώσει τη θητεία τους στην περιφέρεια.

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας κ. Λεωνίδα Γρηγοράκου,
εξαιρέθηκαν από το “αγροτικό” οι γιατροί που εισήχθησαν στης Ιατρικές
Σχολές το ακαδημαϊκό έτος 2000 – 2001, ενώ είχε προηγηθεί ανάλογη
απόφαση για το ακαδημαϊκό έτος 1998 – 1999.

Κενά

Τα προβλήματα στελέχωσης των 1.500 περιφερειακών ιατρείων της χώρας
είναι σοβαρά και σε ορισμένες περιπτώσεις για κάθε δέκα θέσεις γιατρών
που προκηρύσσονται είναι ζήτημα εάν καλύπτονται η μία ή οι δύο!

Εκτιμάται ότι τουλάχιστον οι μισές μονάδες της νησιωτικής και της
ορεινής χώρας είναι υποστελεχωμένες και πολλές από αυτές δεν λειτουργούν
για μεγάλο διάστημα.