Δευτέρα, 24/02/2020

ΠΡΕΒΕΖΑ: Ημερίδα με τίτλο: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας».

Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας» της δράσης 3:
«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» η Π.Ε. Πρέβεζας, εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ» σας προσκαλεί την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου και ώρα 11 π.μ. στο – Εργατικό Κέντρο Πρέβεζας – στην Ημερίδα με τίτλο:
 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας».
ΠΟΙΟΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείου (ΕΚΤ), έχει δικαιούχο την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ» και περιοχή εφαρμογής των δράσεων της  την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.

Οι Εταίροι που συμμετέχουν στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη είναι: 
1. ΚΕΚ/ΚΕΑΑΠ Α.Ε. ΟΤΑ
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
3. ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
4. ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ
5. ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
6. ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ
7. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
8. Κ.Ε.Κ  ΙΝ.Ε/Γ.Σ.Ε.Ε 

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ
Στόχος  του έργου είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων κοινωνικής ενσωμάτωσης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης, με παράλληλη άρση των συνθηκών που εμποδίζουν την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας ή την ένταξή τους στην τοπική αγορά εργασίας. 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Από την υλοποίηση των δράσεων της παρέμβασης  θα ωφεληθούν 100 άτομα της περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
Είναι όλοι εκείνοι που πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα.
 Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.
 Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια.
 Άτομα με αναπηρία (άτομα που αποδεδειγμένα εμφανίζουν, πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ετικέτες:

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ