Δευτέρα, 27/01/2020

Συντάξεις: Ποιοι γλιτώνουν από την αύξηση των ορίων ηλικίας

Διαφορετικές «ταχύτητες» ισχύουν για τη συνταξιοδότηση των δημοσίων υπαλλήλων ανάλογα με το πότε ξεκίνησε η ασφάλιση. 

Συγκεκριμένα όσοι έχουν απασχοληθεί στο Δημόσιο πριν από το 1983 έχουν ευνοϊκότερο καθεστώς συνταξιοδότησης και μπορούν να αποχωρήσουν ακόμα και χωρίς όριο ηλικίας (όποτε πιάσουν τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης). 
Για όσους ασφαλίστηκαν από το 1983 έως και το 1992 τα όρια ηλικίας είναι σε άμεση συνάρτηση με το έτος θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Πα τις γυναίκες ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ισχύουν εφόσον το δικαίωμα «κλείδωσε» μέχρι το τέλος του 2010, ενώ μεγάλοι κερδισμένοι είναι οι άνδρες που θεμελιώνουν δικαίωμα με 25ετία τη διετία 2011-2012. 
Συγκεκριμένα, στο Δημόσιο προβλέπονται τα εξής: 
1. Ασφαλισμένοι πριν από το 1983. Σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας δικαιούνταν οι «παλαιοί» ασφαλισμένοι στο Δημόσιο, που συμπληρώνουν 35ετία. Ακόμα ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ισχύουν για τις μητέρες για έξοδο χωρίς όριο ηλικίας. 

Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν για όσους έχουν απασχοληθεί στο Δημόσιο πριν από την 31η Δεκεμβρίου 1982 με οποιοδήποτε καθεστώς με αμειβόμενη εργασία. 

Δηλαδή περιλαμβάνεται απασχόληση σε στενό Δημόσιο τομέα, ΝΠΔΔ, νομικά πρόσωπα που έγιναν αργότερα ΝΠΔΔ (νοσοκομεία), ειδικές μονάδες (ΜΟ-ΜΑ). Αντίθετα δεν περιλαμβάνει απασχόληση σε επιχειρήσεις και εταιρείες του ευρύτερου δη-μόσιου τομέα (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΟΠΑΠ κλπ.). Στην εν λόγω κατηγορία των «παλαιών» ασφαλισμένων εντάσσεται ο υπάλληλος ακόμη και εφόσον έχει πραγματοποιήσει εκείνη την περίοδο το ελάχιστο της μίας ημέρας απασχό¬ληση. Επιπρόσθετα, ακόμη κι αν αργότερα συνέχισε mv ασφά-λισή του σε φορείς του ιδιωτικού τομέα αλλά επέστρεψε μέσω διορισμού στο Δημόσιο, νοείται εξαιτίας της απασχόλησης του την περίοδο πριν από το 1983 ως ενταχθείς σε αυτήν την κα¬τηγορία των ασφαλισμένων. 
Τα σημεία «SOS» που πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι είναι τα εξής:
■ Οι άνδρες που συνταξιοδοτούνται με 35ετία χωρίς όριο ηλικίας μπορούν να εξαγοράσουν τον χρόνο της στρατιωτικής τους θητείας, όχι όμως άλλα πλασματικά έτη. 
■ Δεν μπορούν να συνταξιοδο¬τηθούν ως πατέρες ανηλίκων όσοι ασφαλίστηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1982. Ωστόσο μπο¬ρούν να κάνουν χρήση του αντίστοιχου δικαιώματος τους οι τρίτεκνοι. 
■ Για τις γυναίκες το καθεστώς συνταξιοδότησης εξαρτάται από το αν είναι έγγαμες ή όχι καθώς καθεμία κατηγορία έχει δικές της ειδικότερες προϋποθέσεις. 
■ Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να πάρουν πλήρη σύνταξη με 30 έτη ασφάλισης και τη συμπλή¬ρωση του 55ου έτους. 
■ Για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους στο Δημόσιο δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Για τον λόγο αυτόν, εάν κάποιος από τους ασφαλισμένους έχει χρόνο απασχόλησης και ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα, απαιτείται να αναγνωριστεί στο Δημόσιο ώστε να συμπεριληφθεί στους συντάξιμους χρόνους. Αυτό είναι εφικτό με εξαγορά και καταβολή για τον εν λόγω χρόνο εισφορών που φτάνουν κάθε φορά στο 7% επί των συντάξιμων αποδοχών του υπαλλήλου τη στιγμή της αίτησης. 

2. Ασφαλισμένοι από το 1983 έως και το 1992. Το όριο ηλικίας είναι σε άμεση συ¬νάρτηση με το έτος θεμελίωσης δικαιώματος. Τυχεροί είναι όσοι πρόλαβαν να «κλειδώσουν» το δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2012, ενώ από το 2013 πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στα 67 (ή εναλλακτικά οτα 62 με 40 έτη ασφάλισης). 
Αναλυτικά προβλέπονται τα εξής.
 ■ Συνταξιοδότηση με 25ετία. 
Οι ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ισχύουν για τις γυναίκες που θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010 και τους άνδρες που συμπληρώνουν 25ετία τη διετία

Πηγη ΕΘΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-www.dikaiologitika.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ετικέτες:

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ