Τετάρτη, 08/07/2020

ΗΠΕΙΡΟΣ: Με 48 θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

Επικύρωση πρακτικών των προηγούμενων, από 12 & 15-09-2014 συνεδριάσεων.
1. Απόφαση επί της προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε.» κατά της αριθμ. 23/1016/30-07-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου που αφορά στην κατακύρωση των αποτελεσμάτων της από 17-06-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων του Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου», προϋπολογισμού € 9.403.350,00 με ΦΠΑ.
2. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-08-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή εθνικής οδού Ιωαννίνων – Τρικάλων (κατασκευή σαρζανέτ)», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ.
3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», αναδόχου εταιρείας «ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-11-2014.
4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση περιοχής Μύτικα Πρέβεζας», αναδόχου τεχνικής εταιρείας «ΡΕΜΠΗΣ ΠΑΝ. – ΜΠΟΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-11-2014.
5. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Σύνδεση Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας με Εγνατία Οδό (Τμήμα Παραμυθιά – Μεσοπόταμος)», που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΜΠ018/3 Ηπείρου με ΚΑ2007ΜΠ01830003, και με ανάδοχο τα συνεργαζόμενα Γραφεία Μελετών «»ΓΕ-ΟΔΟ-ΜΗ Ε.Ε.»/ «DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»/ «ΚΑΣΤΩΡ Ε.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ»/  «Σ.Σ.Ε. & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε.Π.Ε.»/ «ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ»/ «ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ»/ «ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ’’», μέχρι την 31-12-2015.
6. Κατάρτιση και έγκριση όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συμπληρωματικές εργασίες αποκατάστασης ασφαλτοταπήτων στο Ε.Ο.Δ. Ιωάννινα – Καλπάκι – Κακκαβιά», προϋπολογισμού  € 119.000,00 με ΦΠΑ.
7. Έγκριση απευθείας ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες συντήρησης των κτιρίων και των δικτύων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου (και ανειλημμένες υποχρεώσεις)», προϋπολογισμού € 10.000,00 με ΦΠΑ.
8. Κατάρτιση και έγκριση όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση επαρχιακών οδών Ανηλίου – Μετσόβου και σύνδεση παραγωγικών μονάδων με το επαρχιακό δίκτυο», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
9. Κατάρτιση και έγκριση όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Τοποθέτηση στηθαίων δρόμου Ανήλιο – Χαλίκι και μικροεπισκευές», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδού από Δραγοψά προς Πολύλοφο στη Χ.Θ. 2+100», αναδόχου Κων/νου Κούγκουλη, μέχρι την 30-12-2014.
11. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών προκειμένου να αντιμετωπισθούν προβλήματα βατότητας (άρση κατολισθήσεων, καταπτώσεων και καθιζήσεων) σε διάφορα σημεία των Δήμων Κόνιτσας, Ζαγορίου και Β. Τζουμέρκων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις) βάσει της αριθμ. 82374/3016/04-08-2014 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και της αριθμ. 24/1059/08-08-2014 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
12. Έγκριση δαπανών προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευής μηχανημάτων – οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
13. Έγκριση μετακίνησης του Γερογιάννη Παναγιώτη, υπαλλήλου του Τεχνικού Τμήματος της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα, για συμμετοχή του στο επιμορφωτικό σεμινάριο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με θέματα  επιμόρφωση-εξέταση  υπαλλήλων ως υποψηφίων νέων εξεταστών πρακτικής εξέτασης υποψηφίων  οδηγών αυτοκινήτων κατηγορίας Β΄,  που θα διεξαχθεί από 22 έως 30-09-2014 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
14. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, Κολιού Φωτίου και Ευαγγέλου Σιώτου, στην Κέρκυρα, την 19-09-2014  για την συμμετοχή τους σε συνάντηση  που διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου «Environmental Parks» με το ακρωνύμιο «EPA» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα – Ιταλία” 2007-2013.
15. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων, Αλεξίου Γκιζά, στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετάσχει στο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Χρηστών Υποσυστημάτων του έργου: “Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών και προσαρμογή ΟΠΣ Περιφερειών – Λειτουργική Περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου”» που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την 30-09-2014 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
16. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για τον εορτασμό της Ημέρας Μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών, στην Π.Ε. Ιωαννίνων και έγκριση των σχετικών δαπανών. 
17. Έγκριση φιλοξενίας στο πλαίσιο της επίσκεψης Κινέζων κυβερνητικών στελεχών και στελεχών επιχειρήσεων κατά το χρονικό διάστημα 22 & 23 Σεπτεμβρίου 2014 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
18. Έγκριση συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης πολιτιστικού χαρακτήρα «12η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία των Εθελοντών Αιμοδοτών», και έγκριση σχετικών δαπανών.
19. Έγκριση συνδιοργάνωσης των εκδηλώσεων με το γενικό τίτλο «Γύρος της  Λίμνης» και «Street Relays» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
20. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης πολιτιστικού χαρακτήρα «Ο Πολιτισμός της Ανάπτυξης» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
21. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την επιλογή αναδόχου της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου «Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη Διακυβέρνηση της Αδριατικής» / «Adriatic Governance Operational Plan» και ακρωνύμιο AdriGov», προϋπολογισμού € 108.330,00 με ΦΠΑ.
22. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 09-09-2014 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός και προστασία πρανών κοίτης χειμάρρου Μπούση», προϋπολογισμού  € 30.000,00 με ΦΠΑ.
23. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση αντλιοστασίου Βίγλας», προϋπολογισμού € 20.000,00 με ΦΠΑ. 
24. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εγκατάσταση εξοπλισμού αντλιοστασίου στράγγισης στην περιοχή Συκιών», αναδόχου Δημητρίου Καλαντζή ΕΔΕ, μέχρι την 30-11-2014. 
25. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης των εργασιών της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες πρόσβασης σε γέφυρα σε παραπόταμο Αμβρακικού κόλπου» προϋπολογισμού € 10.000,00 με ΦΠΑ.
26. Έγκριση δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
27. Διεξαγωγή δημόσιας προφορικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση ακινήτου-αποθήκης, για την κάλυψη των αναγκών αποθήκευσης υλικών εκτάκτων αναγκών της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
28. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-09-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών Εθνικής οδού Ηγουμενίτσας – Ιωαννίνων στον κόμβο Ν. Σελεύκειας», προϋπολογισμού € 53.000,00 με ΦΠΑ.
29. Έγκριση του από 04-09-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Μελέτη Διορθώσεων Κτηματολογικών στοιχείων Αναδασμού αγροκτημάτων Παραμυθιάς-Καρυωτίου», προεκτιμώμενης αμοιβής € 30.000,00 χωρίς ΦΠΑ.
30. Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης, ως προς τη διάρκειά της μέχρι την 31-01-2015, μεταξύ της Π.Ε. Θεσπρωτίας και του Σωτηρίου Χρ. Γεωργούλη, Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας: «INNOVOIL: Εφαρμογή ενός καινοτόμου πρωτοκόλλου διασφάλισης της ποιότητας του αγνού παρθένου ελαιολάδου», στο πλαίσιο υλοποίησης της ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME, GREECE-ITALY 2007-2013.
31. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 96298/3598/12-09-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για την «Μεταφορά μπαζών για αποκατάσταση βατότητας δρόμου πρόσβασης για μηχανήματα της Περιφέρειας».
32. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
33. Έγκριση του Πρακτικού Νο4/10-09-2014 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης)  της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Traveller Information System for the Adriatic Region-TISAR” προϋπολογισμού € 185.000,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-13 Νο.: 2°ord./0131/2 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
34. Έγκριση μετακίνησης του Μπίνα Γεωργίου, υπαλλήλου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην Αθήνα, από 21 έως 30-09-2014 για συμμετοχή του στο επιμορφωτικό πρόγραμμα αρχικής κατάρτισης υποψηφίων νέων εξεταστών των περιφερειακών Ενοτήτων σε θέματα πρακτικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων κατηγορίας Β΄,  και έγκριση των σχετικών δαπανών.

35. Έγκριση του από 09-09-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου» Υποέργο: «Αντιπλημμυρικά έργα – Καθαρισμός τμημάτων ποταμού Λούρο» προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.
36. Άσκησης ενδίκου μέσου ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ. 132/2014 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας κατά της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
37. Έγκριση ανάθεσης εντολής εξωδίκου χειρισμού και εκπροσώπησης της Π.Ε. Πρέβεζας καθώς και σύνταξης σχεδίου σύμβασης σύστασης του δικαιώματος επιφανείας επί των κτισμάτων του πρώην στρατοπέδου «ΔΟΥΚΑ» στην Πρέβεζα και έγκριση της σχετικής δαπάνης και διάθεσης πίστωσης.
38. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην Αθήνα, από 18 έως 19-9-2014 για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών.
39. Έγκριση δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης για τις ανάγκες της Π.Ε. Πρέβεζας.
40. Έγκριση δαπάνης μίσθωσης και δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης για τις ανάγκες της Π.Ε. Πρέβεζας.
41. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για τις ανάγκες της Π.Ε. Πρέβεζας.
42. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
43. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών για έργα και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 
44. Έγκριση δαπανών προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευής μηχανημάτων – οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας.
45. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πρέβεζας, Κανιώρη Σπυρίδωνα και Χατζίκου Αλέξανδρου, στην Αθήνα, για συμμετοχή σε πρόγραμμα εκπαίδευσης χρηστών υποσυστημάτων του έργου: «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών και προσαρμογή ΟΠΣ Περιφερειών-Λειτουργική περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου» του Υπουργείου Ανάπτυξης & Συντονισμού στις 30-09-2014 και 1-10-2014 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
46. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε. Πρέβεζας α) Φρίξου Νάση β) Αθανασίου Κιτσαντά και γ) Απόστολου Παππά, για τη συμμετοχή τους στις στις τρείς εκδηλώσεις του Ευρωπαϊκού Διασυνοριακού Προγράμματος INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013, έργο «RE.HERB» που θα πραγματοποιηθούν, η 1η στον Πύργο Ηλείας τις 30/9/2014 ενώ η 2η και 3η στην Πάτρα Αχαΐας την 1/10/ 2014 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
47. Έγκριση κατανομής πίστωσης για τη συντήρηση – επισκευή κτιρίου στέγασης Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2005ΕΠ03000013.
48. Έγκριση κατανομής πίστωσης για την Ανακαίνιση και συντήρηση Β’ Διοικητηρίου και λοιπών κτιρίων Περιφέρειας Ηπείρου σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2006ΕΠ03000006.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ