Δευτέρα, 27/01/2020

ΠΡΕΒΕΖΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013

Σύμφωνα με την  Υπουργική  Απόφαση 1240/14-8-2014 (ΦΕΚ 2335/β/29-8-2014) 
 «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013 δεχόμαστε αιτήσεις στον  άξονα  1  μέτρο 1.3 «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων» με τις εξής προϋποθέσεις:

– Δημόσια ενίσχυση χορηγείται για εργασίες σε αλιευτικά σκάφη ηλικίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών υπό τον όρο ότι δε θα αυξάνεται η δυνατότητα των σκαφών να αλιεύουν ,ούτε η χωρητικότητα των χώρων αποθήκευσης των αλιευμάτων.
– Ο ελάχιστος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων κατά την υποβολή της αίτησης πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος των τριών χιλιάδων  ( 3.000) ευρώ .
Για την  δράση 8 ( αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων ) δεν τίθεται ελάχιστος προϋπολογισμός.
– Θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από την 1-10-2012  και είναι εξοφλημένες ( όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία) την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης. 
– Οι αιτήσεις θα πρωτοκολλούνται  στην υπηρεσία μας μέχρι 31-10-2014.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  Τμήμα Αλιείας  στην Δ/νση: Λ. Ειρήνης 65 στα τηλέφωνα 26820-26983 και 26820-60952

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ