ΠΡΕΒΕΖΑ: Προκηρύχθηκε πρόγραμμα voucher για νέους 25-29 ετών (Εξέλιξη – ΚεΔιΒιΜ2).

Το Υπουργείο Εργασίας προκήρυξε πρόγραμμα voucher με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».
Το έργο αφορά σε 30.000 θέσεις: 18.000 για αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 12.000 για αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
• Έχουν γεννηθεί από 1.1.1985 έως και 31.12.1989
• Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
• Δεν έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
• Είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου Σπουδών ή
• Είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Κριτήρια Επιλογής.
1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
2. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014). Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος). Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του.
3. Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις
Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο αυτής της κατηγορίας είναι τα 90 μόρια.

Μοριοδότηση.

1 Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας (μέγιστος βαθμός: 40
μόρια)
*Ως καταληκτική ημερομηνία του χρόνου ανεργίας υπολογίζεται η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (15/09/2014)
0-6 μήνες 1 μόριο για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας έως
και τον έκτο μήνα ανεργίας με μέγιστο τα 6 μόρια
7-12 μήνες 6 μόρια + 1,5 μόριο
για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας από τον έβδομο έως και το δωδέκατο μήνα ανεργίας με μέγιστο τα 15 μόρια.
13 μήνες και άνω 15 μόρια + 2 μόρια για κάθε πλήρη μήνα
ανεργίας από το δέκατο τρίτο μήνα ανεργίας και άνω με μέγιστο τα 40 μόρια.

2 Συνολικό ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ.έτος 2014).
(Μέγιστος βαθμός: 30 μόρια) 0-12000€ Τα μόρια υπολογίζονται
από τον μαθηματικό τύπο:(30-Ε/800). Όπου Ε το συνολικό ετήσιο εισόδημα.
12001-18.000 € Τα μόρια υπολογίζονται από τον μαθηματικό τύπο: (18000Ε)/400. Όπου Ε το συνολικό ετήσιο εισόδημα.
18.001€ και άνω
3 Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής
εισόδου στην αγορά εργασίας
(Μέγιστος βαθμός: 20 μόρια) Άνεργοι που δεν εντάχθηκαν σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας 20

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Μέγιστη βαθμολογία: 90 μόρια
Εκπαιδευτικό Επίδομα. Το εκπαιδευτικό επίδομα κάθε καταρτιζομένου ανέρχεται συνολικά σε 2280 € μικτά για αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 2550 € μικτά για αποφοίτους ΑΕΙ. Θα καταβάλλεται από το Υπουργείο Εργασίας απ΄ευθείας στους ωφελούμενους σε 3 δόσεις (1η με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης – 2η με την ολοκλήρωση 200 ωρών πρακτικής άσκησης και 3η με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης).
Θεωρία – Πρακτική Άσκηση.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
• Θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών
• Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις διάρκειας 450 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.
Διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής.
Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση θα πρέπει:
Α. Να συμπληρώσει και να υποβάλει τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής» στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr/ Εφιστάται η προσοχή των ανέργων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής. Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης.
Β. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προσωπικός και μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας.
Προθεσμία Υποβολής. Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ενδιαφερομένων αρχίζει την Πέμπτη, 07/08/2014, στις 10:00 π.μ., και λήγει την Δευτέρα, 15/09/2014 και ώρα 24:00 μ.μ..
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΔΩ: https://docs.google.com/forms/d/1fl6aKLQamkHNY-FpSmgGcji4YoIC0IUgFmY8s1kVmPE/edit

Ετικέτες: ,


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΡΕΒΕΖΑ, ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

Εθελοντικές δράσεις από τα ΚΔΑΠ του Δήμου Ζηρού

14/06/2021, 8:27 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα: Ξημέρωμα στον Αμβρακικό, μαζεύοντας τα δίχτυα με τη γάμπαρη

14/06/2021, 8:03 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Στράτος Ιωάννου: «Συνεχώς ξεκινούμε νέα έργα για την βελτίωση των υποδομών, της οδικής ασφάλειας και συνδράμουμε με όλα τα μέσα.»

14/06/2021, 3:58 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Μήνυμα καλής επιτυχίας του Δημάρχου Πρέβεζας Νικόλαου Γεωργάκου προς τους συμμετέχοντες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

14/06/2021, 1:05 μμ

ΠΑΡΓΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ

Μήνυμα του Δημάρχου Πάργας Νίκου Ζαχαριά για την έναρξη των Πανελλαδικών εξετάσεων

14/06/2021, 1:01 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Κώστας Μπάρκας: Ερώτηση για τη διατήρηση αυστηρών περιορισμών εισόδου στην Ελλάδα, σε πολίτες και μόνιμους κάτοικους Αλβανίας

14/06/2021, 12:47 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites