Δευτέρα, 09/12/2019

Ξεκινάει το νέο voucher για 12.000 ανέργους από 18 εως 24 ετών.

Ο υφυπουργός Εργασίας κ.Πλακιωτάκης υπέγραψε σήμερα σύμφωνα με πληροφορίες του dikiaologitika.gr την ενταξη του επιδοτούμενου προγράμματος voucher «Επιταγή εισόδου για νέους 18-24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» .
 Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 12.000 άνεργους νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες περιλαμβάνουν:

 – Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών για την ομάδα ωφελουμένων απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ σε οριζόντιες και γενικές δεξιότητες και 120 ωρών για την ομάδα ωφελουμένων απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (όπου οι 40 ώρες αφορούν οριζόντιες και γενικές δεξιότητες και οι 80 ώρες κατάρτιση σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία που περιγράφονται στην πρόσκληση).

– Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα διάρκειας 420 ωρών για την ομάδα ωφελουμένων απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και 380 ωρών για την ομάδα ωφελουμένων απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες, και θα υποστηρίζεται από τον επόπτη πρακτικής που θα ορίσει ο πάροχος κατάρτισης. – Υπηρεσίες υποστήριξης και καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τους παρόχους της κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Επίσης παρέχεται στον ωφελούμενο εκπαιδευτικό επίδομα, τόσο για τη θεωρητική κατάρτιση, όσο και για την πρακτική άσκηση.

Οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης, καταβάλλονται από τον πάροχο κατάρτισης μετά την ολοκλήρωση της κάθε φάσης είτε της θεωρητικής κατάρτισης, είτε της πρακτικής άσκησης.

Η επιλογή και η εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει με μοριοδότηση βάσει τον εξής κριτηρίων:
*Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
*Συνολικό εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, οικονομικού έτους 2014.
*Συμμετοχή ωφελούμενων σε αντίστοιχες δράσεις. Η μέγιστη μοριοδότηση είναι τα 90 μόρια.

Οι μη επιλεγέντες άνεργοι έχουν δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός 10 ημερών από την δημοσίευση του Μητρώου Ωφελούμενων.

Κάθε άνεργος που θα εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελούμενων δικαιούται μια προσωπική επιταγή εισόδου για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας με την οποία θα λάβει υπηρεσίες κατάρτισης (θεωρία και πρακτική), καθώς και υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης. Επίσης, αποκτά τη δυνατότητα να επιλέξει τον πάροχο κατάρτισης, το πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που επιθυμεί.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» έχουν οι:
• Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ ηλικίας από 18 μέχρι 24 ετών οι οποίοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
• Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 18 μέχρι 24 ετών οι οποίοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Η προκήρυξη του νέους προγράμματος voucher για νέους ανέργους από 18 εως 24 ετών θα αναρτηθεί πιθανά αύριο και οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν άμεσα αποκλειστικά στο voucher.gov.gr

www.dikaiologitika.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ