Σάββατο, 14/12/2019

Προσλήψεις εκπαιδευτικών στην Σχολή Υπαξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας.

Στην πρόσληψη εκπαιδευτικών ειδικοτήτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα προχωρήσει η Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών της Πολεμικής Αεροπορίας, που έχει την έδρα της στη Θεσσαλονίκη. Πιο αναλυτικά προσφέρονται 7 θέσεις ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού

Οι αιτήσεις κατατίθενται μέχρι τις 13 Αυγούστου είτε αυτοπροσώπως είτε αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Αεροπορική Βάση ΣΕΔΕΣ Β.Σ.Τ 903, Θεσσαλονίκη. Κριτήρια Αξιολόγησης Σύμφωνα με την προκήρυξη κριτήρια αξιολόγησης είναι τα ακόλουθα:
1.Βασικός τίτλος σπουδών
2.Μεταπτυχιακοί τίτλοι
3.Γνώση ξένων γλωσσών
4.Προϋπηρεσία: Μοριοδοτείται η προϋπηρεσία σε εκπαιδευτικά καθήκοντα. Ως τέτοια νοείται η απασχόληση στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό φορέα ή η άσκηση ιδιωτικού επαγγέλματος, σε εκπαιδευτικά καθήκοντα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει από τον ασφαλιστικό του φορέα βεβαίωση στην οποία θα φαίνεται ο ακριβής χρόνος της προϋπηρεσίας. Δικαιολογητικά

 Όσοι ενδιαφέρονται για να διεκδικήσουν μια από τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας στη ΣΥΔ θα καταθέσουν: 
1. Αίτηση
2. Αντίγραφο δύο όψεων δελτίου ταυτότητας
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν κατέχουν δημόσια θέση ή στην περίπτωση που κατέχουν, δήλωση για την κατηγορία, το βαθμό και το είδος της κατεχόμενης θέσης.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 στην οποία θα αναφέρουν εάν έχουν καταθέσει αίτηση και σε άλλη σχολή των Ε.Δ
5. Βιογραφικό
6. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
7. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.
όλη η προκήρυξη εδω

www.dikaiologitika.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ετικέτες:

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ