Παρασκευή, 13/12/2019

ΠΡΕΒΕΖΑ: Οι εγγραφές άρχισαν και συνεχίζονται και τον Σεπτέμβριο στο Εσπερινό Γυμνάσιο Πρέβεζας

Το σχολείο μας είναι το μοναδικό Εσπερινό Γυμνάσιο στο Νομό και στεγάζεται μαζί με το Εσπερινό Γενικό Λύκειο στις εγκαταστάσεις του 1ου Γενικό Λυκείου.

ΦΟΙΤΗΣΗ
Το Εσπερινό Γυμνάσιο είναι δημόσιο σχολείο της Δ/θμιας Εκπ/σης και λειτουργεί από το 2004. Η φοίτηση διαρκεί 3 χρόνια σε τρεις τάξεις (Α, Β, Γ).
Το εβδομαδιαίο ωράριο λειτουργίας είναι 25 ώρες.
ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Οι εγγραφές άρχισαν και συνεχίζονται και τον Σεπτέμβριο από 1η μέχρι 10η Σεπτεμβρίου
Οι μετεγγραφές γίνονται  από 1η μέχρι 30ηΜαρτίου.

Προϋποθέσεις εγγραφής ή μετεγγραφής είναι: α) Ο μαθητής /τρια να είναι ηλικίας τουλάχιστον 14 ετών χωρίς όριο ηλικίας προς τα πάνω και β) να είναι εργαζόμενος γ)άνεργοι με κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ και μητέρες με ανήλικα παιδιά που έχουν ως αποκλειστικής τους απασχόληση τα οικιακά.
* Δικαιολογητικά 1ης εγγραφής:

1. Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα ή του ίδιου του μαθητή, εάν είναι ενήλικας (χορηγείται από το σχολείο).

2. Πιστοποιητικό γεννήσεως (ο προς εγγραφή μαθητής πρέπει να έχει κλείσει το 14ο έτος της ηλικίας του).

3. Το τελευταίο εκκαθαριστικό εφορίας του γονέα/κηδεμόνα ή του ίδιου του μαθητή, εάν είναι ενήλικας (Ο μαθητής πρέπει να εργάζεται για βιοποριστικούς λόγους).

4. Υπεύθυνη δήλωση απασχόλησης από τον εργοδότη (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) ή βεβαίωση απασχόλησης από δημόσια υπηρεσία ή ισχύουσα κάρτα ανεργίας. Προκειμένου για μαθητές που ασκούν δικό τους επάγγελμα απαιτείται βεβαίωση της αστυνομικής αρχής ή βεβαίωση από την εφορία, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος ασκεί δικό του επάγγελμα, βιοποριστικά (και παρ. 6, άρθ. 1Ε/327/8, παρ. 14 άρθρο 5 ΣΤ5/71/3-12-86 κοινή απόφαση των Υπουργείων Προεδρίας και Παιδείας για τα Τ.Ε.Λ. και τις Τ.Ε.Σ.)

5. Απολυτήριο Δημοτικού σχολείου .

6. Φωτοτυπία ταυτότητας (όταν ο μαθητής είναι ενήλικος).

   Τονίζεται ότι, ο Διευθύντης έχει δικαίωμα (Π.Δ. 104/1979 Άρθρο 15) να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά για την εγγραφή ή μετεγγραφή ενός μαθητή στο Εσπερινό Σχολείο εάν το κρίνει απαραίτητο.

   Για τους ήδη μαθητές του Εσπερινού Γυμνασίου Πρέβεζας χρειάζεται μόνο υπογραφή στην καρτέλα του μαθητή από το γονέα/κηδεμόνα ή από τον ίδιο το μαθητή, εφόσον είναι ενήλικας, και επικαιροποίηση της βεβαίωσης εργασίας τον Σεπτέμβριο.
Μετά την επιτυχή και επαρκή φοίτηση στη Γ’ Γυμνασίου χορηγείται στο μαθητή Απολυτήριο Γυμνασίου όπως και στα ημερήσια Γυμνάσια.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Μετά το Εσπερινό Γυμνάσιο ο μαθητής έχει τις παρακάτω εκπαιδευτικές δυνατότητες:
-Εσπερινό Γενικό Λύκειο ή Ημερήσιο Γενικό Λύκειο                                                                                                                                                    
-ΕΠΑΛ (Επαγγελματικό Λύκειο)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Το Εσπερινό Γυμνάσιο δίνει πολλές ευκαιρίες στους μαθητές να αποκτήσουν το Απολυτήριο και προσόντα για αναβάθμιση της εργασίας τους.
 Στους μαθητές που πηγαινοέρχονται χορηγείται «πάσο» για μεταφορά ή επιδότηση ενοικίου αν νοικιάσουν σπίτι στη Πρέβεζα, ανεξαρτήτως ηλικίας.
Ωρες λειτουργίας :  18:15-21:40.Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 26820 61511 -6976533042 ή αυτοπροσώπως στην διεύθυνση Στησιχόρου 6-Πόρος-Πρέβεζα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ