Δευτέρα, 09/12/2019

ΠΡΕΒΕΖΑ: Ανακοινώσεις για τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλιείς

Κάνουμε γνωστό στους επαγγελματίες  και τους ερασιτέχνες  αλιείς της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας  ότι  εκδόθηκε το Π Δ 65/2014 ΦΕΚ 108Α/6-5-2014 που αφορά την λήψη ρυθμιστικών μέτρων για την αλιεία του αχινού.
Ειδικότερα :
–  Για την αλιεία των αχινών από επαγγελματίες αλιείς απαιτείται ειδική άδεια αλίευσης που θα χορηγείται ύστερα από αίτησή του ενδιαφερόμενου και έχει ισχύ ενός έτους.
 Ο μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων αλιευομένων ατόμων αχινού ανά σκάφος ορίζεται στα 600 άτομα ανά ημέρα.
Οι αλιείς που θα εφοδιαστούν με ειδική άδεια αλιείας αχινού υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε μήνα αναφορά της ποσότητας των αχινών που αλίευσαν στην υπηρεσία μας.
Το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αχινού ορίζεται στα 5 εκατοστά χωρίς τα αγκάθια.
– Η ερασιτεχνική αλιεία αχινών επιτρέπεται μόνο στους κατόχους ατομικής ερασιτεχνικής άδειας αλιείας.
      Ο μέγιστος αριθμός επιτρεπομένων αλιευομένων ατόμων είναι μέχρι 20 άτομα      την ημέρα ανά ερασιτέχνη αλιέα και 30 άτομα αχινών συνολικά ανά ερασιτεχνικό     σκάφος.
Επίσης κάνουμε γνωστό στους ερασιτέχνες αλιείς ότι με το ΠΔ 65/2014 τροποποιείται το ΠΔ 373/1985  «ερασιτεχνική – αθλητική αλιεία».
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  Τμήμα Αλιείας  στην Δ/νση: Λ. Ειρήνης 65 στα τηλέφωνα 26820-26983 και 26820-60952

Επίσης, συνέχεια των  5088/78186/2013 και 5045/85414/1-7-2014 εγγράφων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κάνουμε γνωστό στους αλιείς του νομού μας,  ότι άρχισε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις άδειες  αλίευσης μεγάλων πελαγικών ψαριών για το έτος 2015.. Οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στο Υπουργείο  μέχρι 31-8-2014.
-Το σχετικό υπόδειγμα της αίτησης διατίθεται από την υπηρεσία μας.
-Οι ενδιαφερόμενοι αλιείς θα πρέπει να προσκομίσουν  μαζί με την αίτηση  όλα τα έγγραφα του σκάφους σε ισχύ.
– Σε περίπτωση συμπλοιοκτησίας η αίτηση υπογράφεται  και από τους δύο ιδιοκτήτες.
Ειδικότερα για τον κόκκινο τόνο απαιτούνται επιπλέον:
– Υπεύθυνη δήλωση του πλοιοκτήτη ότι δεν  συνταξιοδοτείται .
– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
– Ακριβές φωτοαντίγραφο από το Λιμεναρχείο  της  ατομικής επαγγελματικής   άδειας αλιείας του πλοιοκτήτη σε ισχύ και βεβαίωση αρμόδιας Λιμενικής αρχής για το χρόνο πρώτης έκδοσης της άδειας ( σε περίπτωση που αυτό δεν φαίνεται  από την άδεια). 
– Φορολογική δήλωση του τρέχοντος  οικονομικού έτους (Ε1 ) και (Ε3) ή (Ε5)  εάν έχει υποβληθεί.
– Αδεια καταχώρησης της κτηνιατρικής Υπηρεσίας.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  Τμήμα Αλιείας  στην Δ/νση: Λ. Ειρήνης 65 στα τηλέφωνα 26820-26983 και 26820-60952
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ