Τρίτη, 19/11/2019

ΙΚΑ: Πρόσβαση στις γνωματεύσεις ΚΕΠΑ, αποκτούν οι Δήμοι.

Δυνατότητα αυτόματης πρόσβασης στο σύστημα του ΙΚΑ για άντληση μέσω διαδικτύου της «Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας», έτσι ώστε να μπορούν να χορηγούν προνοιακά επιδόματα και λοιπές παροχές, που απαιτούν υγειονομική γνωμάτευση ΚΕΠΑ , θα έχουν στο εξής όλοι οι δήμοι της χώρας. 

Η διαδικασία εγγραφής των δήμων καθώς και η παραλαβή του κλειδαρίθμου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εκ μέρους τους μέχρι 30/8/2014 καθότι η Υπηρεσία του ΙΚΑ, τους αμέσους επόμενους μήνες θα διακόψει τη χορήγηση επικυρωμένων αντιγράφων ιατρικών γνωματεύσεων στους ενδιαφερόμενους. Σύμφωνα με έγγραφο του ΙΚΑ, θα πρέπει στο εξής οι δήμαρχοι να ορίσουν εκπρόσωπό τους, ως υπεύθυνο για να ακολουθηθεί συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία εξειδικεύεται στα αντίστοιχα βήματα:

Βήμα 1 : Εγγραφή των δήμων στο web, στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στην κατηγορία «ηλεκτρονικές Υπηρεσίες/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Πιστοποιημένους φορείς/Πιστοποίηση Φορέων για την Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας», ως νόμιμοι Διαχειριστές. Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η εγγραφή στο web εκδίδεται ο αριθμός πρωτοκόλλου καταχώρησης.

Βήμα 2 : Ο εκπρόσωπος (νόμιμος διαχειριστής) που θα ορίσει ο δήμος θα πρέπει να μεταβεί στο αρμόδιο ΙΚΑ ΕΤΑΜ με το εκτυπωμένο αποδεικτικό καταχώρησης, ώστε να του αποδοθεί ο κλειδάριθμος. Κατά τη μετάβασή του στην υπηρεσία ο εκπρόσωπος θα πρέπει να προσκομίσει σχετική εξουσιοδότηση από τον Δήμαρχο καθώς και αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας.

Σημεία απόδοσης κλειδαρίθμου: .

Για το Ν. Αττικής Διοίκηση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ- Δ/νση Αναπηρίας και Ι.Ε. ( Αγ.Κων/νου 8, 6 Όροφος, γρ.610) .

Για την υπόλοιπη Ελλάδα Το πλησιέστερο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο οποίο λειτουργεί γραφείο ΚΕΠΑ (γρ. Διευθυντή).

Βήμα 3 : Με τον κλειδάριθμο πλέον, στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στη κατηγορία «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Πιστοποιημένους Φορείς/Πιστοποίηση Φορέων για την Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας επιλέγοντας την βασική λειτουργία «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΗ» θα ολοκληρωθεί η εγγραφή. Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.ika.gr/gr/infopages/foreis/manuals.cfm με εγχειρίδια χρήσης).

Βήμα 4 : Μετά την επιτυχή ενεργοποίηση χρήστη, προκειμένου να δημιουργηθούν χρήστες, βάσει των απαιτήσεων του κάθε Δήμου, θα πρέπει να αποσταλεί e mail στο info@ika.gr με θέμα «Πρόσβαση στην υπηρεσία γνωστοποίησης αποτελεσμάτων Γνωστοποίησης Αναπηρίας» με το οποίο ο κάθε δήμος θα γνωστοποιεί στις υπηρεσίες του Ιδρύματος τα εξής στοιχεία :

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ (π.χ. Δήμος Αιγάλεω)

Διεύθυνση Φορέα ( ταχυδρομική Δ/νση του φορέα) Στοιχεία χρήστη-διαχειριστή της εφαρμογής (ονοματεπώνυμο-τηλέφωνο επικοινωνίας -e mail) καθώς και τα στοιχεία που απαιτούνται αναφορικά με την διεύθυνση και την στατική IP των σημείων που θέλει ο κάθε δήμος να αποκτήσει πρόσβαση στην εφαρμογή.

Μετά την παραλαβή και επεξεργασία των ανωτέρω στοιχείων θα ενημερώνονται οι δήμοι σχετικά με τον τρόπο μέσω του οποίου θα έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία (σχετικό σύνδεσμο url).

Απο τον Βασίλη Αγγελόπουλο
www.dikaiologitika.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ