Τρίτη, 11/08/2020

ΠΡΕΒΕΖΑ: Προσλήψεις εκπαιδευτών από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

Την δυνατότητα υλοποίησης προγραμμάτων τα οποία αφορούν  ειδικώτερα την Πρέβεζα δίνει  το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).
Συγκεκριμένα μπορούν   να υλοποιηθούν ανάμεσα σε άλλα και προγράμματα τοπικής εμβέλειας όπως: Αμβρακικός Κόλπος και Προοπτικές, Εργαστήρι δημιουργίας κοσμήματος, οικιακή μελισσοκομία, εργαστήρι ψηφιδωτού,εκμάθηση γραφής Braille σε άτομα με προβλήματα όρασης, εικαστικό εργαστήρι, θεατρικό εργαστήρι, εργαστήρι κεραμικής,κοπτική ραπτική, συντήρηση μικρών σκαφών/καρνάγιο, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά κα.
Τα παραπάνω προγράμματα θα υλοποιηθούν εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον συμμετοχής από τους δημότες και εφόσον υπάρξουν εκπαιδευτές τους οποίους επιλέγει το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), στο πλαίσιο του έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας», το οποίο και απηύθυνε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για εκπαιδευτές στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης.
Οσοι προσληφθούν στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης που θα λειτουργήσουν την επόμενη περίοδο στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Πρέβεζας με συμβάσεις μίσθωσης έργου θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι την άλλη Παρασκευή 1η Αυγούστου, ενώ οι ειδικότητες που ζητούνται, περιλαμβάνουν μια ευρεία γκάμα καθηγητών και εκπαιδευτών, όπως ξένων γλωσσών, αγροτικής οικονομίας, αργυροχρυσοχόων, αρτοποιίας, γεωπονίας, διακόσμησης, διατροφής, μαγειρικής, λογοτεχνίας, λογιστικής, εικαστικών, κεραμικής, κοινωνιολογίας, τουρισμού, φυσικής αγωγής κ.ά..
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι αντίστοιχου πτυχίου ή απόφοιτοι των σχετικών με την ειδικότητά τους σχολών ή ΙΕΚ ή εμπειροτέχνες, ανάλογα με τις θέσεις που διεκδικούν.
Οι ενδιαφερόμενοι επιτρέπεται να υποβάλουν πρόταση για μόνο μία ειδικότητα και σε μόνο μία περιφερειακή ενότητα της επιλογής τους. Η επιλογή περισσοτέρων αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τη διαδικασία επιλογής.
Οι δημόσιοι υπάλληλοι προκειμένου να αναλάβουν εργασία, υποχρεούνται να προσκομίσουν άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από την υπηρεσία τους.
Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Το αντικείμενο εργασίας των εκπαιδευτών είναι η διδασκαλία των εκάστοτε θεματικών αντικειμένων στα τμήματα μάθησης σε σχετικές ειδικότητες των υποψηφίων, η συμμετοχή στις συντονιστικές και ενημερωτικές συναντήσεις, η συμμετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης του έργου, η ορθή τήρηση των εντύπων των τμημάτων μάθησης και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης εντύπων και εκθέσεων, ενώ τα ειδικά και αναλυτικά καθήκοντα των εκπαιδευτών θα περιγράφονται στη σύμβαση που θα υπογράψουν όσοι επιλεγούν.
Οι εκπαιδευτές θα καταταχθούν με βάση το σύνολο των μορίων τους σε πίνακες ταξινομημένους ανά περιφερειακή ενότητα και ειδικότητα/γνωστικό αντικείμενο και θα επιλέγονται σύμφωνα με την κατάταξή τους, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες που θα προκύψουν στους δήμους της αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας.
Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση, μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).
Η παρούσα πρόσκληση διατίθεται από την ιστοσελίδα τού ΙΝΕΔΙΒΙΜ www.inedivim.gr στο σύνδεσμο <Προκηρύξεις> και η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://applications.inedivim.gr .
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι προκειμένου να διασφαλιστεί το αδιάβλητο της διαδικασίας, το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής των αιτήσεων μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής τους αίτησης, δεν παρέχει τη δυνατότητα για οποιαδήποτε αλλαγή ή για ακύρωση της υποβαλλόμενης αίτησης.
Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων είναι σε εξέλιξη και διαρκεί έως και 01/08/2014 και ώρα 15.00΄. Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4. Τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν ταχυδρομικώς έως και 08/08/2014.
. Πληροφορίες, στα τηλέφωνα: (213) 1314630, 1314633, 1314635, 1314636, 1314637, 1314638, 1314641, 1314667 καθώς και στο 2682360634 στον Δήμο της Πρέβεζας..

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ