Δευτέρα, 09/12/2019

ΠΡΕΒΕΖΑ: Χορήγηση δωρεάν νοσοκομειακής περίθαλψης σε ασφαλισμένους.

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις-μέλη του  για την «Χορήγηση δωρεάν νοσοκομειακής περίθαλψης σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ (και τα προστατευόμενα μέλη) οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι
ή
ασφαλισμένοι που έχουν απωλέσει την ασφαλιστική ικανότητα λόγω οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία». 
ΣΧΕΤ: Η Υ4α/ΓΠ/οικ.48985/5-6-2014 Υ.Α (ΦΕΚ 1465/τ.Β’/5-6-2014)
Για το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα προκειμένου να τύχουν ανάλογης εφαρμογής όπου απαιτείται σύμφωνα με τα παρακάτω:
Α. Με την αναφερόμενη στη σχετική Υπουργική Απόφαση προβλέπεται (παρ.8): «…Δικαιούχοι δωρεάν νοσοκομειακής περίθαλψης (πολυήμερης ή βραχείας) καθίστανται οι ακόλουθες κατηγορίες πολιτών:
α. Ανασφάλιστοι Έλληνες πολίτες ή πολίτες ελληνικής καταγωγής (ομογενείς, κάτοχοι δελτίου ταυτότητας ομογενούς) ή υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών, νόμιμα διαμένοντες στην Ελλάδα, οι οποίοι στερούνται των προϋποθέσεων έκδοσης βιβλιαρίου ανασφαλίστου και δεν είναι ασφαλισμένοι σε κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και
β. Ασφαλισμένοι που έχουν απωλέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στα οικεία Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως επίσης και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς τους.
Β. Διαδικασία διαπίστωσης (μη) ασφαλιστικής ικανότητας (παρ.12):
Για τις ως άνω περιπτώσεις η ασφαλιστική ικανότητα βεβαιώνεται από το οικείο Ασφαλιστικό Ταμείο ή οποιονδήποτε φορέα που νομιμοποιείται για τη βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας. Οι απαιτούμενες ενέργειες για τη διαπίστωση της ασφαλιστικής ικανότητας διενεργούνται αυτεπάγγελτα από τα Νοσοκομεία.
Κατόπιν όλων των παραπάνω σε κάθε περίπτωση που θα ζητείται από κρατικό νοσοκομείο βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας, θα χορηγείται η βεβαίωση αυτή με περιεχόμενο ότι ο ενδιαφερόμενος τυγχάνει ασφαλισμένος στον Ο.Α.Ε.Ε και δεν δικαιούται περίθαλψη λόγω οφειλών, για χρήση βάσει της Υπουργ.Απόφασης Υ4α/ΓΠ/οικ.48985/5-6-2014

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ