Πέμπτη, 04/06/2020

ΠΡΕΒΕΖΑ: Ανοίγει ο δρόμος για την υπογραφή της σύμβασης του έργου κατασκευής ακαθάρτων του Αγίου Θωμά και Νεοχωρίου

Aνοίγει ο δρόμος  για την υπογραφή της σύμβασης   του έργου Αποχέτευση Δήμου Πρέβεζας (Οικισμών Νεοχωρίου και Αγ. Θωμά) αφού το Ελεγκτικό Συνέδριο  ενέκρινε τον φάκελλο δημοπράτησης του
          Η  έγκριση   δημοπράτησης αφορά την κατασκευή  των εσωτερικών δικτύων των οικισμών Νεοχωρίου και Αγίου Θωμά ενώ  ο  προυπολογισμός του  ανέρχεται  στα 2.829.000 χιλιάδες ευρώ  με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ.
          Το έργο , φορέας υλοποίησης του οποίου είναι ο Δήμος της  Πρέβεζας περιλαμβάνει  τις εργασίες  αποχέτευσης ακαθάρτων    των ΔΔ Αγίου Θωμά   και Νεοχωρίου.
Με την  παρούσα μελέτη κατασκευάζεται το τμήμα του δικτυού που δεν είχε κατασκευαστεί με τον 1ο Ειδ . Προϋπολογισμό του έργου   και συγκεκριμένα  :
1) Το υπόλοιπο  δίκτυο   του οικισμού  Αγίου Θωμά
2) Το  υπόλοιπο δίκτυο  του ΔΔ Νεοχωρίου
3) Το Δίκτυο της άνω ζώνης Αγίου Θωμά
4) Το Δίκτυο του  που καταλήγει στο αντλιοστάσιο Α3
5) Το Δίκτυο του  που καταλήγει στο αντλιοστάσιο Α4
6) Τα  αντλιοστάσια Α1, Α2 , Α3, Α4
7) Τα κτίρια στα οποία  τοποθετούνται τα Η/Ζ  των αντλιοστασίων
        (Ένα για κάθε αντλιοστάσιο )
7) Οι Καταθλιπτικοί αγωγοί των αντλιοστασίων  Α3 και Α4
8)  Ηλεκτρομηχανολογικές  εργασίες (αντλίες , Η/Ζ κλπ)
Κάθε κακοτεχνία που διαπιστώνεται από την επίβλεψη, καθαιρείται αμέσως από τον εργολάβο και ανακατασκευάζεται με δικές του δαπάνες και χωρίς δικαίωμα αποζημιώσεως του.
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να μετατρέπει τις λεπτομέρειες της κατασκευής κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου.
 Ζημίες που θα γίνουν στην διάρκεια της παρούσας εργολαβίας και από υπαιτιότητα του εργολάβου σε οποιαδήποτε στοιχεία του έργου, βαραίνουν τον εργολάβο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει και να τα  επαναφέρει  στην αρχική τους κατάσταση.
Η  διάθεση   των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής ή  καθαιρέσεων  θα γίνει εντός του  Δήμου  Πρέβεζας  σε  χώρο  που θα υποδειχτεί από  τον Δήμο   και  θα ακολουθήσει  διάστρωση τους.
Για το έργο  έχει  εκδοθεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου σύμφωνα  με τις διατάξεις της  σχετικής ΚΥΑ  από την αρμόδια Υπηρεσία. καθώς και όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις (  Αρχαιολογία ,  Δασαρχείο κλπ) .
         Όπως  τονίζει ο Δήμαρχος Πρέβεζας Χρήστος  Μπαϊλης  πρόκειται για μια μεγάλη παρέμβαση η οποία  αφενός θα βελτιώσει ζητήματα που αφορούν την δημόσια υγεία των κατοίκων της ζώνης του Αγίου Θωμά και του Νεοχωρίου και αφετέρου  θα   συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος  και του ευαίσθητου οικοσυστήματος του Αμβρακικού Κόλπου.
      «Το συγκεκριμένο έργο θα  αναβαθμίσει μια πανέμορφη  περιοχή η οποία τα τελευταία  χρόνια παρουσιάζει     συνεχή ανάπτυξη»  υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Πρέβεζας  συμπληρώνοντας ότι  έρχεται  να προστεθεί   σε μια σειρά  αντίστοιχων  δράσεων που εκτελούνται σε άλλα σημεία του Δήμου.
Ο Δήμος είναι ο Φορέας Υλοποίησης του έργου ενώ  την ευθύνη λειτουργίας του  μετά την ολοκλήρωση των  εργασιών θα έχει η ΔΕΥΑ  Πρέβεζας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ