Πέμπτη, 02/07/2020

Ποιοι λογαριασμοί θα προστατεύονται από την κατάσχεση

Ενεργοποιούνται
οι νομοθετικές ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν με τον πολυνόμο και οι οποίες αφορούν
στην αύξηση του ακατάσχετου ορίου του μισθού ή της σύνταξης στα 1500 ευρώ.
Με
σχετική εγκύκλιο, ο γενικός γραμματέας φορολογικών εσόδων Χάρης Θεοχάρης,
γνωστοποιεί τις αλλαγές που επήλθαν στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και
ενημερώνει τους οφειλέτες ότι προκειμένου να προστατεύσουν τον μισθό ή τη
σύνταξή τους από την κατάσχεση, θα πρέπει να δηλώσουν τον μισθοδοτικό ή
συνταξιοδοτικό τους λογαριασμό στο σύστημα Taxis.

Όπως
αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο, η διαδικασία με την οποία θα γνωστοποιείται ο
τραπεζικός λογαριασμός που θα τυγχάνει προστασίας, θα γίνει γνωστή με νεότερη
εγκύκλιο του γενικού γραμματέα φορολογικών εσόδων.

Τα βασικότερα σημεία της εγκυκλίου είναι τα εξής:

 1. Αυξάνεται από 300 σε
  πεντακόσια 500 ευρώ, το ποσό της οφειλής για το οποίο δεν λαμβάνονται
  αναγκαστικά μέτρα είσπραξης. Αναγκαστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί μέχρι
  και 6/4/2014, (προηγούμενη ημέρα ισχύος των διατάξεων αυτών) για
  ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά το χρόνο επιβολής τους, μικρότερες του ανωτέρω
  ποσού των πεντακοσίων (500) ευρώ, αίρονται μόνο εφόσον υποβληθεί αίτηση
  από τον οφειλέτη.
 2. Δεν χωρεί κατάσχεση μισθών,
  συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον
  το ποσό αυτών μηνιαίως, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών είναι
  μικρότερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, στις περιπτώσεις δε που
  υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση επί του 1/4 αυτών, το
  εναπομένον όμως ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των χιλίων πεντακοσίων
  (1.500) ευρώ. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης του Δημοσίου λαμβάνει σύνταξη
  ή μισθό ή ασφαλιστικό βοήθημα από δύο ή περισσότερους φορείς, λαμβάνεται
  υπόψη το συνολικό ποσό αυτών και επιτρέπεται η κατάσχεση του ¼ αυτών, όμως
  το εναπομένον ποσό από το σύνολο τους να μην είναι μικρότερο των χιλίων
  πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Στο κατασχετήριο πρέπει να προσδιορίζεται το
  ακριβές ποσό που κατάσχεται (όχι ποσοστό), ώστε να εφαρμόζεται ο
  περιορισμός που τίθεται από το νόμο, ήτοι το συνολικό ποσό που απομένει
  στον οφειλέτη να μην είναι μικρότερο του ανωτέρου ορίου. Οι κατασχέσεις
  που έχουν επιβληθεί μέχρι και 6/4/2014 και εμπίπτουν στο ακατάσχετο ποσό
  των 1500 ευρώ, αίρονται ή περιορίζονται κατά περίπτωση μετά από αίτηση του
  οφειλέτη, στην οποία επισυνάπτονται τα απαραίτητα στοιχεία από τα οποία
  προκύπτει το συνολικό ύψος των αποδοχών ή των συντάξεων. Η νέα διάταξη δεν
  ισχύει αυτοδίκαια, δεδομένου, ότι προϋπόθεση για την εφαρμογή της είναι η
  υποβολή αίτησης του οφειλέτη και δεν έχει αναδρομική ισχύ. Ως εκ τούτου τα
  ποσά που έχουν παρακρατηθεί μέχρι την υποβολή της αίτησης και την παραλαβή
  από τον τρίτο (ασφαλιστικό Ταμείο κλπ.) της εντολής της Δ.Ο.Υ για
  υλοποίηση του περιορισμού ή άρσης της κατάσχεσης δεν επιστρέφονται
 3. Θεσπίζεται ακατάσχετο ποσό
  κατάθεσης σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα. Ειδικότερα
  θεσπίζεται το ακατάσχετο καταθέσεων για ένα και μοναδικό ατομικό ή κοινό
  λογαριασμό σε πιστωτικά ιδρύματα για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο
  πιστωτικό ίδρυμα μέχρι το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Για
  την εφαρμογή της διάταξης αυτής απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης
  στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, με την οποία
  γνωστοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ένας μοναδικός λογαριασμός. Στην
  περίπτωση που υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων
  και ασφαλιστικών βοηθημάτων γνωστοποιείται αποκλειστικά και μόνο ο
  λογαριασμός αυτός. 
πηγή: http://www.naftemporiki.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ετικέτες:

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ