Πέμπτη, 04/06/2020

ΟΑΕΔ 12.000 προσλήψεις για 12 μήνες

Νέο πρόγραμμα για
12.000 προσλήψεις ανέργων του ΟΑΕΔ ηλικίας από 25 έως 66 ετών και διάρκειας
απασχόλησης 12 μήνες ,θα προκηρύξει ο Οργανισμός μετά από την έγκριση του
υπουργείου Εργασίας και οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα ανοίξουν μετά το Πάσχα.

 Το
νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για τις 12.000 προσλήψεις για ανέργους από 25 εώς 66
ετών διάρκειας 12 μήνες θα ξεκινήσει άμεσα μετά το Πάσχα όπου θα ανοίξουην οι
ηλεκτρονικές αιτήσεις στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. 

Το νέο πρόγραμμα έχει τα
ίδια χαρακτηριστικά με την επιχορήγηση 10.000 προσλήψεων ανέργων ηλικίας από 30
έως 66 ετών για το οποίο οι επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν σε χρόνο ρεκόρ
καλύπτοντας με τις αιτήσεις τους τις 10.000 προσλήψεις ανέργων μέσα σε 5 μέρες
μετά τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης του ΟΑΕΔ. 

Βλέποντας λοιπόν ο ΟΑΕΔ την
τεράστια επιτυχία που σημείωσε το πρόγραμμα των 10.000 θέσεων, προχώρησε ήδη
στην κατάρτιση νέου προγράμματος διευρύνοντας τον αριθμό των δικαιούχων αλλά
και τις ηλικιακές ομάδες των ανέργων που μπορούν να επωφεληθούν.

 Τα βασικά
χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος επιδότησης απασχόλησης είναι: 
Πρόσληψη
12.000 ανέργων για 12 μήνες σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, με σύμβαση
πλήρους και μόνο απασχόλησης.
 Όπως είχε δημοσιεύσει και το dikaiologitika.gr σε
προηγούμενο άρθρο οι ωφελούμενοι από το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ θα είναι άνεργοι
25 έως 66 ετών που έχουν δελτίο σε ισχύ και έχουν προηγουμένως περάσεις τη
διαδικασία εξατομίκευσης για τις δεξιότητες που διαθέτουν. 

Επίσης προβλέπεται η
εφαρμογή του προγράμματος του ΟΑΕΔ σε πανελλαδικό επίπεδο, καθώς στο
προηγούμενο (10.000 θέσεις) είχαν εξαιρεθεί δυο περιφέρειες (Ιονίου και νησιά
Αιγαίου). 

Η επιδότηση δηλαδή για 25 μέρες το μήνα θα είναι 450 ευρώ και από
εκεί και πάνω ο κάθε εργοδότης θα συμπληρώνει την αμοιβή του ανέργου που θα
απασχολήσει με ελάχιστη αμοιβή τα 586 ευρώ για άγαμο χωρίς προϋπηρεσία και με
πλήρη ασφάλιση. Αν ο άνεργος έχει προϋπηρεσία, πτυχίο και ειδίκευση σε κάποιον
τομέα, τότε η αμοιβή θα είναι μεγαλύτερη.

 Για τη διευκόλυνση των ανέργων και
των επιχειρήσεων ο ΟΑΕΔ έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του και ειδικό οδηγό
ερωτήσεων και απαντήσεων με αφορμή τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο πρώτο
πρόγραμμα που θα φανούν χρήσιμες και επίκαιρες στην αναμενόμενη απόφαση για το
νέο πρόγραμμα των 12.000 επιδοτούμενων προσλήψεων.

 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
 Ποιο
είναι το πρώτο βήμα για να συμμετάσχει ο ενδιαφερόμενος εργοδότης στο
πρόγραμμα; Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση κωδικού πρόσβασης
(κλειδαρίθμου) στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ.

 Τι απαιτείται για την έκδοση
κωδικού πρόσβασης (κλειδαρίθμου);
 Για την έκδοση κλειδαρίθμου η επιχείρηση θα
πρέπει να επισκεφθεί την υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) και να προσκομίσει: 
• Εάν
πρόκειται για ατομική επιχείρηση τη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος.
 • Εάν
πρόκειται για νομικά πρόσωπα, πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από όπου θα
προκύπτει η μετοχική ή/και εταιρική σύνθεσή της καθώς και το ΑΦΜ της
επιχείρησης.

 Ποια είναι η βασικότερη προϋπόθεση για να ενταχθεί μία επιχείρηση
στο πρόγραμμα; 
Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης στο
πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την
ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα σε μείωση
προσωπικού. Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,
όπως επίσης και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη,
μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου. Δεν
θεωρείται μείωση η οικειοθελής αποχώρηση, η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου, η καταγγελία
σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης, η καταγγελία σύμβασης εργασίας
ορισμένου χρόνου πριν από τη λήξη της που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά
στον εργαζόμενο, η φυλάκιση και ο θάνατος, εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα
δικαιολογητικά.
 4. Μπορεί ένας εργοδότης να προσλάβει με το πρόγραμμα άνεργο
που είχε προσλάβει και στο παρελθόν; Η επιχείρηση δεν μπορεί να επιχορηγηθεί
μέσω του προγράμματος για την πρόσληψη ανέργου που έχει απασχοληθεί με
οποιονδήποτε τρόπο σε αυτήν κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΕΡΓΩΝ
 Πώς επωφελείται ο ενδιαφερόμενος άνεργος;
 Ο ενδιαφερόμενος άνεργος δεν
υποβάλλει ο ίδιος αίτηση συμμετοχής, αλλά υποδεικνύεται στους εργοδότες
μεσυστατικό σημείωμα από την αρμόδια τοπική Υπηρεσία (ΚΠΑ2) που είναι
εγγεγραμμένος. 
Η τοποθέτηση γίνεται σύμφωνα με τις ζητούμενες από τους
εργοδότες ειδικότητες, καθώς και από τις επιλογές των ανέργων που έχουν
καταγραφεί στο πλαίσιο της συνέντευξης με τον εργασιακό σύμβουλο. Οι
ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι άνεργοι και να διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ
κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψη τους. 
Επίσης,
θα πρέπει να έχουν συνομιλήσει με εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ στο ΚΠΑ2 που
υπάγονται, ώστε να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο της εξατομικευμένης
προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης. 
Με τι καθεστώς
εργασίας μπορεί βάσει του προγράμματος να προσληφθεί από την επιχείρηση;
 Με
σύμβαση μόνο πλήρους απασχόλησης. Σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή δεν
επιχορηγούνται. 

Μπορεί να γνωρίζει ο επιχορηγούμενος ποιες θα είναι οι μηνιαίες
του αποδοχές; Οι αποδοχές των εργαζομένων (επιχορηγούμενου και μη προσωπικού)
καθορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

ΠΗΓΗ: http://www.dikaiologitika.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ετικέτες:

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ