Τετάρτη, 05/08/2020

Πως θα βγάλετε κωδικούς για τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ

Πως θα
βγάλετε κωδικούς για τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ Εν όψει της
δημοσίευσης των νέων προγραμμάτων που θα υλοποιήσει ο Οργανισμός και στα
πλαίσια της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, καλούνται οι
επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτά να αποκτήσουν κωδικό
πρόσβασης (κλειδάριθμο) στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει η Διαδικτυακή
Πύλη (Portal) του ΟΑΕΔ . Για την έκδοση κλειδαρίθμου οι ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις θα πρέπει να επισκεφτούν την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην
αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης και να προσκομίσουν: 1. Οι
ατομικές επιχειρήσεις την Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος. 2. Τα νομικά πρόσωπα
πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από όπου θα προκύπτει η μετοχική ή/και
εταιρική σύνθεσή της καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης. Η ανωτέρω διαδικασία
μπορεί να διενεργηθεί από πρόσωπο που νόμιμα εξουσιοδοτήθηκε (με πληρεξούσιο
από συμβολαιογράφο ή με εξουσιοδότηση από δημόσια αρχή με το γνήσιο της
υπογραφής, όπου θα αναφέρεται ευκρινώς η ενέργεια και ο λόγος εξουσιοδότησης)
είτε πρόκειται για ατομική επιχείρηση είτε για επιχείρηση άλλης νομικής μορφής
(Α.Ε., Ο.Ε. ΕΠΕ κλπ). Εάν η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα τότε κατά την
έκδοση του κλειδαρίθμου θα πρέπει να δηλώνονται και να καταχωρίζονται όλα τα
απαραίτητα στοιχεία (δ/νση, τηλ.,email, ΑΦΜ κλπ) κάθε υποκαταστήματος.

Πηγή:http://www.dikaiologitika.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ετικέτες:

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ