Τρίτη, 20/10/2020

ΙΚΑ νέα προθεσμία για ρύθμιση σε όσους δεν πλήρωσαν την πρώτη δόση

 Νέα προθεσμία δίνει
το ΙΚΑ επτά ημερών στους οφειλέτες που εντάχθηκαν στην ρύθμιση οφειλών »Νέα
Αρχή» και δεν εντάχθηκαν για το λόγω ότι δεν πλήρωσαν την πρώτη δόση που
αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη σύμφωνα με εγκύκλιο του Ιδρύματος. 
Συγκεκριμένα συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης
των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ δίνει με εγκύκλιο του το
ίδρυμα.
 Η εγκύκλιος αναφέρει ότι οι εργοδότες – οφειλέτες του ΙΚΑ που επιθυμούν
να υπαχθούν στην ρύθμιση οφειλών «Νέα Αρχή», θα πρέπει εφόσον υφίστανται
ληξιπρόθεσμες οφειλές, μισθολογικών περιόδων απασχόλησης μετά την 1.1.2013 και
μέχρι την 31.12.2013, συμπεριλαμβανομένου και του Δώρου Χριστουγέννων 2013, είτε
να τις εξοφλήσουν πριν την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση είτε να τις
ρυθμίσουν σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. 
Προκειμένου ο οφειλέτης να
θεωρηθεί ασφαλιστικά ενήμερος θα πρέπει να καταβάλλει την αντίστοιχη πρώτη δόση
τόσο της «Νέας Αρχής» όσο και αυτή της «Πάγιας Ρύθμισης». 
Δικαίωμα υπαγωγής στο
παράλληλο καθεστώς τμηματικής καταβολής της «Νέας Αρχής» και της «Πάγιας
Ρύθμισης» έχουν : Οι εργοδότες – οφειλέτες που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς
ρύθμισης (καταβολή α’ δόσης) «Νέα Αρχή».
 Οι εργοδότες – οφειλέτες που υπέβαλλαν
αίτηση προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις της ρύθμισης «Νέας Αρχής» και
παρήλθε άπρακτη η προθεσμία υπαγωγής σε αυτή. 
Ως εκ τούτου, οι αρμόδιες
υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων ΙΚΑ θα χορηγούν νέα επταήμερη προθεσμία, μετά την
διεκπεραίωση σχετικού ελέγχου δηλωθέντων – καταβληθέντων, στους εργοδότες –
οφειλέτες που είχαν υποβάλλει αντίστοιχες αιτήσεις υπαγωγής είτε στη «Νέα Αρχή»
είτε στο παράλληλο καθεστώς ρύθμισης, χωρίς όμως να έχουν υπαχθεί σε αυτές
(καταβολή α’ δόσης). Στη περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η υποβολή σχετικής
αίτησης.
 Αντίθετα, υποβολή αίτησης υπαγωγής στους όρους της παρούσας απαιτείται
μόνο στις περιπτώσεις ύπαρξης οφειλών μισθολογικών περιόδων απασχόλησης από
1.1.2013 και εφεξής.
 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες των αναφερομένων στο θέμα
εγκυκλίων οδηγιών της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.


Πηγή:
http://www.dikaiologitika.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ετικέτες:

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ