Τετάρτη, 05/08/2020

Μειώνονται οι επικουρικές συντάξεις από 1 Ιουλίου 2014

 Μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις
προβλέπει διάταξη του πολυνομοσχεδίου από 1η Ιουλίου 2014 αφού αλλάζει ο τρόπος
υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων με την αλλαγή που θεσπίζεται στο ΕΤΕΑ.
 Συγκεκριμένα, το πολυνομοσχέδιο προβλέπει τη μετατροπή του ΕΤΕΑ (ενιαίο
επικουρικό ταμείο) σε ταμείο καθορισμένων εισφορών, στηριζόμενο στο διανεμητικό
σύστημα και διπλό σύστημα υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων για όσους
συνταξιοδοτηθούν από το 2014 και μετά. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, το ΕΤΕΑ θα
λειτουργεί για όσους ασφαλίζονται για πρώτη φορά από 1η/1/2014 με βάση το
διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση. Το ίδιο
σύστημα ισχύει και για τους ασφαλισμένους μέχρι 31/12/2013 για το χρόνο όμως
ασφάλισης από 1η Ιουλίου του 2014 και μετά.
Αυτό έχει ως συνέπεια τη μείωση των
επικουρικών συντάξεων, καθώς θα υπολογίζονται πλέον αποκλειστικά με βάση τις
εισφορές που έχουν καταβληθεί από τον κάθε ασφαλισμένο.
Η διάταξη του
πολυνομοσχεδίου αναφέρει σχετικά με τις επικουρικές συντάξεις τα κάτωθι: Το
ΕΤΕΑ λειτουργεί για όσους ασφαλίζονται για πρώτη φορά από 1.1.2014 με βάση το
διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση.
 Το ίδιο
σύστημα εφαρμόζεται και για τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.2013 για το χρόνο
ασφάλισης από 1.7.2014 και εφεξής.
 2.Οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται
για κάθε ασφαλισμένο των κατηγοριών αυτών τηρούνται σε ατομικές μερίδες από
1.1.2014».
Β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 42 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως
εξής:
 «3. Για τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.2013, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται
μετά την 1.7.2014, το ποσό της σύνταξης αποτελείται από το άθροισμα δύο
τμημάτων:
 α) το τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους έως
30.6.2014 και υπολογίζεται σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές διατάξεις και τη
γενικότερη νομοθεσία, όπως ισχύουν,
β) το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί
στο χρόνο ασφάλισής τους από 1.7.2014 και εφεξής και υπολογίζεται σύμφωνα με
τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού».
Γ. H 1η Ιουλίου 2014
ορίζεται ως η ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου τρόπου υπολογισμού και
αναπροσαρμογής των συντάξεων, σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4052/2012 (Α΄41),
όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της περιπτώσεως Β) του παρόντος. Δ. Από
1..1.2015 οι φορείς, τομείς και κλάδοι Επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι Τομείς του Ταμείου
Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας
(ΤΕΑΠΑΣΑ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
λειτουργούν με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή
κεφαλαιοποίηση και οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για κάθε
ασφαλισμένο τηρούνται σε ατομικές μερίδες.
 Από την ίδια ημερομηνία οι διατάξεις
του άρθρου 42 του ν.4052/2012 (Α΄41), όπως ισχύει, έχουν ανάλογη εφαρμογή και
στους εν λόγω φορείς, τομείς και κλάδους.


Πηγή: http://www.dikaiologitika.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ετικέτες:

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ