Σάββατο, 19/09/2020

ΗΠΕΙΡΟΣ: 618 αιτήσεις και 19 εκατομμύρια ευρώ για την γυναικεία επιχειρηματικότητα

Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
(ΕΠΑΝ ΙΙ), ΕΦΕΠΑΕ, ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων για το πρόγραμμα:
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας»
Υποβλήθηκαν 6954 προτάσεις με προϋπολογισμό 217.392.249,62 € και αντίστοιχη δημόσια επιχορήγηση.
Σημειώνεται  ότι ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι 40.000.000 ευρώ Δημόσια Επιχορήγηση και κατανέμεται στις οκτώ (8) Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος.

Η Δημόσια Επιχορήγηση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» και στοχεύει στην τόνωση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας άνεργων, απολυμένων και απειλούμενων από ανεργία γυναικών.
Παρακάτω παρατίθενται τα στοιχεία των προτάσεων που υποβλήθηκαν ανά γεωγραφική περιφέρεια για τις Υποδράσεις 1 & 2:
Πρόγραμμα Περιφέρεια Αριθμός Επιλέξιμος Π/Υ
Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικείας Απασχόλησης – Υποδράση 1
ΘΕΣΣΑΛΙΑ                  847 26.896.045,03
ΚΡΗΤΗ                          763 24.049.213,48
ΑΝΑτ. ΜΑκ. & ΘΡΑΚΗ 501 15.707.031,66
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 501 15.442.515,16
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 392 12.087.935,95
ΗΠΕΙΡΟΣ                 328   10.174.268,69
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ         222   6.986.171,97
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ         212   6.495.691,01
                               3766  117.838.872,94

Πρόγραμμα Περιφέρεια Αριθμός Επιλέξιμος Π/Υ
Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικείας Απασχόλησης – Υποδράση 2
        ΘΕΣΣΑΛΙΑ                         681 21.404.008,71
ΚΡΗΤΗ                                 618 19.560.150,21
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ                      437 13.638.997,00
ΠΕΛΟΠ.                                 409 12.681.837,70
ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ 394 12.169.422,55
ΗΠΕΙΡΟΣ                         290 8.927.742,47
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ                 205 6.326.385,32
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ                 154 4.844.832,73
                                        3188 99.553.376,68

                                          6954 217.392.249,62

Οι Προτάσεις  (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη µορφή  (ένα αντίγραφο),  το αργότερο σε επτά (7)  ηµέρες  (ηµερολογιακές) µετά την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, δηλαδή έως τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2013.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ