Σάββατο, 08/08/2020

ΠΡΕΒΕΖΑ: Νέες θέσεις εργασίας για διοίκηση και Νοσηλευτικό Προσωπικό στο Νοσοκομείο

Σε 32 νοσηλευτικά ιδρύματα της Αττικής και 53 της Περιφέρειας κατανέμονται οι 777 θέσεις νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού μέσα από τους επικουρικούς πίνακες των επτά Υγειονομικών Περιφερειών.

Όσων αφορά την Πρέβεζα όπως βλέπετε και στον πίνακα προκηρήχθηκαν 6 νέες θέσεις εργασίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1) Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 2) Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.
3) Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος ή οδήγησης (όπου απαιτείται).
4) Βεβαίωση επιδότησης ΟΑΕΔ
5) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
6) Βεβαίωση χρόνου εμπειρίας (από την υπηρεσία του οικείου φορέα για δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα για τους ιδιώτες ή όπου δεν είναι δυνατή από βεβαίωση του εργοδότη με κατάθεση αντίστοιχων ενσήμων)
7) Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (Ε.Ν.Ε.) για τον κλάδο Π.Ε. και Τ.Ε. Νοσηλευτικής ή βεβαίωση εγγραφής σε Ένωση οποιουδήποτε άλλου κλάδου απαιτείται.

Κλάδοι που μπορούν να κάνουν αίτηση για επικουρικό προσωπικό:
ΠΕ και ΤΕ Νοσηλευτών, ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, ΥΕ Τραυματιοφορέων, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών, ΔΕ Πληρώματος Ασθενοφόρου, ΤΕ Φυσιοθεραπείας, ΠΕ ή ΤΕ Λογοθεραπείας, ΠΕ ή ΤΕ Εργοθεραπείας, ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας και ΤΕ ή ΔΕ Θεραπευτών Παιδαγωγών, ΠΕ Φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ., ΠΕ Βιοχημικών, ΠΕ Βιολόγων, ΠΕ Ψυχολόγων, ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου, ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής, ΠΕ ή ΤΕ Διαιτολόγων, ΠΕ Ακτινοφυσικών, ΤΕ Μαιών-Μαιευτών, ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων και ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕ ή ΔΕ Θεραπευτών Παιδαγωγών, ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Λογιστικής, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών και ΔΕ Τεχνικού διαφόρων ειδικοτήτων.

Κριτήρια πρόσληψης είναι μόνο:
α) κατά 40% ο χρόνος επιδοτούμενης ανεργίας και
β) κατά 60% η εργασιακή εμπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα
Για να συμπληρώσετε την αιτηση πατήστε στην αντίστοιχη υγεινομικη περιφερεια που σας ενδιαφέρει

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ