Τετάρτη, 03/06/2020

Πως διαμορφώνονται οι νέοι μισθοί των ιερέων

Με τις νέες διατάξεις ο μηνιαίος βασικός μισθός του Τιτουλάριου Επίσκοπου και του Βοηθού Επίσκοπου, …
ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισμού των λοιπών βαθμίδων των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθορίζεται σε 1.089 €.

Με βάση το βασικό αυτό μισθό οι βασικοί μισθοί των λοιπών βαθμίδων των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος διαμορφώνονται ως εξής:

ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1-8-2012

Αρχιεπίσκοπος  1.437 €

Μητροπολίτης και Τιτουλάριος Μητροπολίτης  1.274 €

Τιτουλάριος Επίσκοπος και Βοηθός Επίσκοπος   1.089 €

Β. Με τις διατάξεις της υποπερ.ΙΙ) της περ.29, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι διατάξεις των περ. γ’ και δ’ της παρ.2 του άρθρου 48 του ν.3205/2003.

Ειδικότερα:

α. Το επίδομα αποκλειστικού ειδικού λειτουργήματος καθορίζεται σε 165 €.

β. Η αποζημίωση εξόδων παράστασης καθορίζεται ως εξής:

i.- Αρχιεπίσκοπος 100 €

ii.- Εν ενεργεία Μητροπολίτης 50 € [prionokordela]

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ