Υποβολή Πρότασης στο πρόγραμμα Interreg για αξιοποίηση του Υδατοδρομίου Πρέβεζας


Την προσπάθεια αξιοποίησης του Υδατοδρομίου της Πρέβεζας μέσω του προγράμματος Interreg Ελλάδα - Ιταλία αποφάσησε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Σεπτεμβριου 2016.
Η πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού ταμείου κ. Παρθενία Καζάκου εισηγούμενη το 8ο της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών
του Συμβουλίου, πρόταση η οποία κατατέθηκε στο Δ.Λ.Τ και αφορά την συμμετοχή στο
πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020. Στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V-A
"Eλλάδα- Ιταλία 2014-2020 μπορεί να υποβληθεί πρόταση ,στον άξονα Προτεραιότητας 3,
"Πολυτροπικό Σύστημα Μεταφορών". Ο προϋπολογισμός των έργων ξεκινάνε από 600.000
ευρώ και μπορούν να φθάσουν τα 3.000.000 ευρώ. Η πρόταση η οποία θα υποβληθεί
αφορά την ανάπτυξη ενός δικτύου επικοινωνίας υδροπλάνων μεταξύ της Ελλάδας και της
Ιταλίας. Και συγκεκριμένα την αξιοποίηση του Υδατοδρομίου Πρέβεζας και του
Υδατοδρομίου Μεσολογγίου.
Στην συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά και η πρόταση εγκρίθηκε.
Share on Google Plus

Γράφει η mypreveza gr

Δημοσιογράφος, μέλος της ΕΕΔ (Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων). Αρχισυντάκτρια του mypreveza.gr