Τρίτη, 22/05/2018

Εγκρίθηκε η Α’ Φάση του τοπικού προγράμματος της ΕΤΑΝΑΜ στην ύπαιθρο των Νομών Πρέβεζας και Άρτας

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  Η Α΄ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»
ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΤΩΝ  ΝΟΜΩΝ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ CLLD/ LEADER ,
ΤΗΣ ΕΤΑΝΑΜ  
Στην επόμενη φάση για την επιλογή «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)» προχωρά η πρόταση  που κατέθεσε η ΕΤΑΝΑΜ μετά την προσπάθεια του προσωπικού αλλά και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, για τις περιοχές των Νομών Πρέβεζας και Άρτας,
μετά από τις με βάση τα αποτελέσματα εξέτασης, τήρησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας των Φακέλων Α της «Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 & του ΕΠΑΛΘ 2014-2020», που δημοσίευσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το Αρ.Πρωτ. 1992/3-8-2016 έγγραφό του .
Η ΕΤΑΝΑΜ προχωρά στην προετοιμασία των φακέλων της Β Φάσης για τις ανωτέρω περιοχές, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των, σύμφωνα με την οριζόμενη στην πρόσκληση διαδικασία, την 16/9/2016. 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα στελέχη της ΕΤΑΝΑΜ στο 2682089150 & 2681077115.

Καλατζής Νικόλαος
Πρόεδρος Δ.Σ.                                                                                                         Δήμαρχος Δ Ζηρού
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ετικέτες:

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ