Προτάση για δημιουργία Μονάδας Κομποστοποίησης και Green Points στην Πρέβεζα


Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) υποβάλλονται οι εξής προτάσεις:

1. Εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων (Α.Σ.Α.) Περιφέρειας Ηπείρου, με προϋπολογισμό περίπου 22 εκ.ευρώ.

2.  Επεκτάσεις υφιστάμενων ΧΥΤΑ Περιφέρειας Ηπείρου και μετατροπής τους σε ΧΥΤΥ, με προϋπολογισμό 15 εκ. ευρώ. Η πρόταση υποβάλλεται επίσης στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Όπως ανέφερε η κ. Τ. Καλογιάννη, για την επέκταση του 2ου κυττάρου του ΧΥΤΑ- ΧΥΤΥ Βλαχέρνας, υπάρχει απόφαση ένταξης   του υφ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού στο ΠΔΕ 2016, με την ειδική διάταξη ότι εγκρίνεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία (άνοιγμα οικονομικών προσφορών) πριν την οριστική ένταξη του έργου σε Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020. Επίσης στην πρόταση, ως υποέργο περιλαμβάνεται και το έργο  "Κατασκευή αγωγού μεταφοράς επεξεργασμένων στραγγιδίων του λειτουργούντος ΧΥΤΑ 1ης Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) στη θέση Ελληνικό του Δ.Δ. Ελληνικού του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων».

3. Κατασκευή Δικτύου Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) - Α΄ φάση (με προϋπολογισμό 12 εκ. ευρώ), έργο για το οποίο υπάρχει επίσης απόφασης ένταξης  του υφ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού στο ΠΔΕ 2016, με την ειδική διάταξη ότι εγκρίνεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία (άνοιγμα οικονομικών προσφορών) πριν την οριστική ένταξη του έργου σε Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020.

4. Μονάδες κομποστοποίησης Π.Ε. Πρέβεζας και Π.Ε. Θεσπρωτίας, με συνολικό προϋπολογισμό 3,5 εκ. ευρώ. Όπως εξήγησε η Αντιπεριφερειάρχης, η αντίστοιχη μονάδα κομποστοποίησης Π.Ε. Άρτας έχει ήδη έχει υποβληθεί ως έργο για ένταξη και χρηματοδότηση στο πλαίσιο του INTERREG Ελλάδα – Αλβανία (στρατηγικά προγράμματα) με Π/Υ: 1,5 εκατ. €

 5. Δημοτικά Πράσινα σημεία (green points), με ενδεικτικό προϋπολογισμό περίπου 4,5 εκ. ευρώ.

Tέλος, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΉΠΕΙΡΟΣ 2014-2020", άξονας προτεραιότητας "Ενίσχυση υποδομών Μεταφορών" προτείνεται προς ένταξη το έργο "Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας Οδού με τη 2η Επαρχιακή Οδό Ιωαννίνων - Γέφυρα Πλάκας". Ο άξονας έχει συνολικό μήκος 9,809.27m και αποτελεί, σχεδόν καθολικά, νέα χάραξη.​ Η συνολική δαπάνη όλων των υποέργων της πράξης ανέρχεται στο ποσό των 30,330 εκ. ευρώ.

Share on Google Plus

Γράφει η mypreveza gr

Δημοσιογράφος, μέλος της ΕΕΔ (Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων). Αρχισυντάκτρια του mypreveza.gr