Πρόσληψη δίμηνου προσωπικού στον Δήμο Πρέβεζας


Στην πρόσληψη προσωπικού  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διαστημα 2 μηνών προκειμένου να αντιμετωπιστούν κατεπείγουσες  εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες του ,προχωρά ο Δήμος Πρέβεζας.
Οι θέσεις αφορούν  25 άτομα  Εργάτες καθαριότητας (κατηγορίας ΥΕ) και 5 οδηγούς (κατηγορίας ΔΕ) .

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών  ενώ από   η  υποβολή αιτήσεων  και την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών (αστυνομικη ταυτότητα, βεβαίωση ανεργίας, αίτηση υπεύθυνη δήλωση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών  για την ειδικότητα που απαιτείται )μπορούν να υποβάλλουν στο  Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού  στο Δημαρχείο Πρέβεζας από τις 7  έως  και τις 11 /7/2016.
Share on Google Plus

Γράφει η mypreveza gr

Δημοσιογράφος, μέλος της ΕΕΔ (Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων). Αρχισυντάκτρια του mypreveza.gr