Τρίτη, 24/04/2018

ΠΡΟΣΟΧΗ Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις σήμερα το απόγευμα στην Υποθαλάσσια Σήραγγα Πρέβεζας-Ακτίου

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία και συντήρηση της Υποθαλάσσιας Ζεύξης Ακτίου – Πρέβεζας – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Υποθαλάσσια Σήραγγα Ακτίου – Πρέβεζας(Ε.Ο. Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας), λόγω συντήρησης της σήραγγας την 22, 23 & 24/06/2016 – Μέτρα οδικής ασφάλειας»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Έχοντας υπόψη:

α)Τις διατάξεις του αρθρ. 52 του Ν. 2696 / 1999 ( ΦΕΚ Α-57 ) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σχετικά.

β)Το άρθρο 29Α του Ν. 1558 / 1985 ( ΦΕΚ Α-137 ) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 / 1992 ( ΦΕΚ Α-154 ) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997.

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 8 § 4 εδάφ. α & β του Ν. 2800 / 2000 ( Α-41 ).

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π. . 141/1991 ( Α-58 ) «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων Υ. .Τ. σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών».

ε) Την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/6503/ε/1095 από 20-12-2010 Απόφαση κ.κ. Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας – Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων(ΦΕΚ 2252/31-12-2010), περί εκχώρησης στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. της αρμοδιότητας ανάθεσης και διοίκησης εκπόνησης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της χώρας.

στ) Το Υπ’ αριθμ. 26960 από 16-06-2016 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε./Περιφερειακή Υπηρεσία Ιωαννίνων/ Τμήμα Συντήρησης Ιωαννίνων(ορθή επανάληψη της 21-06-2016).

ζ) Το υπ’ αριθμ. 2514/1/244-α’ από 21-06-2016 έγγραφο – θετική εισήγηση του Τ.Τ. Πρέβεζας.

η) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Άρθρο 1 1. Την προσωρινή ρύθμιση της κυκλοφορίας στην Υποθαλάσσια Σήραγγα

Ακτίου – Πρέβεζας επί της Ε.Ο. Πρέβεζας- Ηγουμενίτσας, λόγω εργασιών συντήρησης των αντλιοστασίων αυτής, με σκοπό ασφαλή οδική κυκλοφορία των οχημάτων, προ της προσέγγισής τους στην Υποθαλάσσια Σήραγγα, ως εξής:

– Την 22/06/2016 και από ώρα 17.00 έως 22.00, τοποθέτησης πινακίδων αναγγελίας των έργων(Κ- 20) στα 800 μ. προ του σημείου έναρξης των εργασιών και μείωση του ορίου ταχύτητας(Ρ-32), αρχικά στα 60 Χ/Ω και στη συνέχεια στα 40 Χ/Ω, με αποκλεισμό του ρεύματος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ