Τρίτη, 22/05/2018

Στο επίκεντρο το Εμπορικό Λιμάνι της Πρέβεζας-Επιστολή συλλόγων στο Υπουργείο Ναυτιλίας

Πρέβεζα,
10.12.2015
Επιστολή από:
1.
Σωματείο Λιμενεργατών
Πρέβεζας
2.
Μεταφορικός Συνεταιρισμός
Ιδιοκτητών .Χ.Φ. Αυτοκινήτων Ν. Πρέβεζας
«ΝΙΚΟΠΟΛΗ» ΣΥΝ Π.Ε.
3.
Μεταφορικός Συνεταιρισμός
.Χ.Φ. Αυτοκινήτων Φιλιππιάδας & Πρέβεζας Συν.
Π.Ε.
4.
Σωματείο Ιδιόκτητων
Φορτηγών .Χ. Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας «Ο
Ανδρόνικος»
5. Βασίλειο Σαρδελή – Ναυτικό Πράκτορα
ΠΡΟΣ:
§  κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
§ 
κ. Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής
& Ναυτιλιακών Επενδύσεων
o Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων
o Διεύθυνση
Λιμενικών & Κτιριακών Υποδομών
§  Τμήμα Ανάπτυξης & Βελτίωσης Λιμενικών
Υποδομών
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
§  κ. Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού
o  
Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής
Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού και Υποδομών
§  κ. Υπουργό Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων
§  κ. Υπουργό Εσωτερικών
§  κ. Υπουργό Περιβάλλοντος – Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής
§ 
κ. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
§  Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ κ. Μπάρκα Κων/νο
§  Βουλευτή Νέα Δημοκρατία κ. Γιαννάκη Στέργιο
§  Περιφέρεια Ηπείρου – Υπ’ όψιν κ. Περιφερειάρχη
§  Περιφέρεια Ηπείρου – Υπ’ όψιν κ.
Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας


2
§  κ. Δήμαρχο Πρέβεζας
§  Λιμεναρχείο Πρέβεζας – Υπ’ όψιν κ. Λιμενάρχη
§  Δημοτικό λιμενικό ταμείο Πρέβεζας – Υπ’ όψιν
κας. Προέδρου
§  Ομοσπονδία Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος (Ο.Φ.Ε.)
§  Ένωση Ναυτικών Πρακτόρων Πατρών & Δυτικής
Ελλάδος
Ανανεωμένη Επιστολή για τον
Εμπορικό Λιμένα Πρέβεζας
Ύστερα
από την πρώτη μας επιστολή, που εστάλη στις 03 Δεκεμβρίου, σας στέλνουμε αυτή
την ανανεωμένη επιστολή, προσθέτοντας οικονομικά στοιχεία, επισημαίνουμε κάποια
καινούρια σημεία και επισυνάπτουμε έναν δεύτερο πίνακα, που παρουσιάζει
αναλυτικά τις αφίξεις πλοίων της τελευταίας πενταετίας (μαζί με τα μεγέθη των
εν λόγω πλοίων).
Με
αυτή την επιστολή, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά το ρόλο του
εμπορικού λιμένα Πρέβεζας στην οικονομία της Ηπείρου και της ευρύτερης
ελληνικής επικράτειας. Αλλά και τη σημασία του σαν λιμάνι, μιας και όπως φαίνεται,
για άλλη μια φορά γίνεται προσπάθεια υποβάθμισης, λαμβάνοντας το έγγραφο από το
Υπουργείο Ναυτιλίας με ημερομηνία 07 Οκτωβρίου 2015 και Αρ. Πρωτ. 3121.1-Φ75 /
26866 / 15.
Πρώτα
από όλα, είναι σημαντικό να γίνει ενημέρωση στο Υπουργείο για την εμπορική
κίνηση του λιμανιού τα τελευταία χρόνια. Στον πρώτο επισυναπτόμενο πίνακα,
μπορείτε να βρείτε την κίνηση σε φορτία από το 2000 έως το τέλος του 2014, όπου
έχουν φορτοεκφορτωθεί περίπου τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες τόνοι
φορτίων (ζωοτροφές, ξυλεία, σίδερα, αδρανή υλικά και διάφορα άλλα φορτία),
παραμένοντας σε ανταγωνιστική και ισχυρή θέση ανάμεσα στα λιμάνια της χώρας,
εξυπηρετώντας βιομηχανίες (κυρίως στο χώρο της ζωοτροφίας), με έδρα
(εγκαταστάσεις ή/και αποθήκες) από τη Βιομηχανική Περιοχή του Μύτικα, μέχρι το
Θεσπρωτικό, την Άρτα και τα Ιωάννινα φυσικά. Είναι άμεση η σχέση του εμπορικού
λιμανιού της Πρέβεζας με τις βιομηχανίες παραγωγής κρέατος και εμπορίας
ζωοτροφών και βέβαια εμμέσως με τις βιομηχανίες γάλακτος της Ηπείρου.
Εκτός
του ρόλου, που έχει παίξει το εμπορικό λιμάνι της Πρέβεζας στη βιομηχανική ζωή
της χώρας γενικά και της Ηπείρου ειδικότερα, σημαντική υποστήριξη έχει παράσχει
στις παραγωγικές τάξεις της (Εταιρείες και Συνεταιρισμοί Μεταφορών, Σωματείο
Λιμενεργατών, Ναυτικοί Πράκτορες, ιδιοκτήτες ιδιωτικών γερανών, αλλά και όλοι
οι υπάλληλοι που εργάζονται στις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις). Ειδικότερα,
ξεπερνάνε τα εκατό νοικοκυριά, τα οποία έχουν άμεση οικονομική σχέση με το
εμπορικό λιμάνι της Πρέβεζας.


3
Επιπλέον,
θα πρέπει να τονιστεί ότι σημαντικά έσοδα από τη λειτουργία του εμπορικού
λιμένα προκύπτουν για όλους τους εμπλεκόμενους οργανισμούς. Ειδικότερα, για τη
χρήση μηχανημάτων και τις διελεύσεις κλπ, το Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας από το
έτος 2011 έως και το 2015 έχει εισπράξει παραπάνω από πεντακόσιες χιλιάδες
ευρώ. Ο ίδιος Οργανισμός για διάφορες άλλες υπηρεσίες, από την παραλαβή
σκουπιδιών και πετρελαιοειδών καταλοίπων μέχρι την παράδοση νερού στα πλοία,
αλλά και τα λιμενικά τέλη έχει εισπράξει περίπου ενενήντα τέσσερις χιλιάδες
ευρώ. Συνολικά, λοιπόν, για τα πέντε χρόνια 2011-2015, αποκλειστικά το Λιμενικό
Ταμείο Πρέβεζας έχει εισπράξει περίπου εξακόσιες χιλιάδες ευρώ από τον εμπορικό
λιμένα Πρέβεζας.
Πέρα
από το Λιμενικό Ταμείο, έσοδα προκύπτουν για το Τελωνείο Πρέβεζας (δασμοί
κλπ.), ακόμα και τη Διεύθυνση Γεωργίας και φυσικά τους ασφαλιστικούς φορείς.
Πιο συγκεκριμένα, οι δασμοί και οι φόροι που έχουν καταβληθεί από τους
εισαγωγείς για Τριτοχωρικά φορτία είναι περίπου δεκαοχτώ εκατομμύρια ευρώ. Αλλά
και το Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης, όπου μόνο το Σωματείο Λιμενεργατών
Πρέβεζας, από το 2002 έως και σήμερα, έχει πληρώσει εργατικές και εργοδοτικές
εισφορές πάνω από τέσσερα εκατομμύρια ευρώ.
Διαβάζοντας
την απόφαση του Υπουργείου αναρωτιόμαστε εύλογα, αν έχουν ενημερωθεί ποτέ σωστά
για την αξία και την προσφορά του λιμανιού. Ακόμα και για την εμπορική του
κίνηση. Αλλά και για τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου δεν θα
καταργούνταν κανένα κομμάτι του εμπορικού λιμένα, αν πρώτα δεν κατασκευάζονταν
η ανατολική προβλήτα. Σε αυτό το σημείο, αναρωτιόμαστε πως «αιωρείται» το θέμα
της ανατολικής προβλήτας, όταν από την πλευρά του το Υπουργείο έχει εγκρίνει τη
Λύση Α’ του Master Plan, και από την άλλη κανένας φορέας δεν έχει προχωρήσει σε
τροποποίηση του Master Plan για την ανάπτυξη του εμπορικού λιμένα, ώστε να
ενταχθεί η ανατολική προβλήτα ανεξάρτητα λύσης, που επιλεχθεί. Σε αυτό το
σημείο επισημαίνουμε, ότι χωρίς ανατολική προβλήτα, δεν μπορούμε να συζητάμε
για ανάπτυξη του εμπορικού λιμένα στον υπάρχοντα χώρο.
Επιπλέον,
το Υπουργείο, φαίνεται να μην έχει σαφή εικόνα ακόμα και στην παρούσα μορφή του
εμπορικού λιμανιού. Μιας και η νότια προβλήτα, λόγω της ύπαρξης ράμπας, δεν
διαθέτει ολόκληρα τα διακόσια σαράντα-πέντε μέτρα, όπως περιγράφεται στην ίδια
απόφαση. Λόγω της ράμπας χάνονται τουλάχιστον πενήντα μέτρα διαθέσιμης
προβλήτας για τις φορτοεκφορτώσεις. Και κανένας φορέας δεν έχει ενδιαφερθεί,
ώστε να φτιαχτεί και να μπορεί να διατεθεί για την εξυπηρέτηση των φορτηγών πλοίων.
Άλλη
μια λανθασμένη εντύπωση του Υπουργείου φαίνεται όταν περιγράφει τα φορτηγά
πλοία που καταπλέουν στο λιμένα ως Motor Ships. Αντιθέτως, στο λιμένα Πρέβεζας
καταπλέουν πλοία general cargo ή και bulk carriers, που φτάνουν έως τα
εκατόν-ενενήντα μέτρα μήκος. Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί ότι το
λιμάνι όντως σχεδιάστηκε στην αρχή του (τη δεκαετία του 1960)


4
για να εξυπηρετεί
motor ships μικρού μεγέθους. Αλλά με την εξέλιξη της Ναυτιλίας, αλλά και την
ίδια την εξέλιξη της παραγωγικής/επιχειρηματικής τάξης της περιοχής, το λιμάνι,
εδώ και παραπάνω από είκοσι χρόνια, εξυπηρετεί πλοία με Νεκρό Βάρος (Deadweight
Tonnage) περίπου 28.000 τόνους και μήκος έως και εκατόν ενενήντα μέτρα. Περί
αυτών, μπορείτε να κοιτάξετε τον δεύτερο επισυναπτόμενο πίνακα, που περιγράφει
αναλυτικά το μέγεθος όλων των πλοίων, που έχουν καταπλεύσει στον εμπορικό
λιμένα τα τελευταία πέντε χρόνια (και με ακριβείς ημερομηνίες
άφιξης-αναχώρησης).
Επιπλέον,
θα θέλαμε να εστιάσουμε στα τρία βασικά σημεία, που τεκμηριώνει το Υπουργείο
την απόφασή του για κατάργηση της Δυτικής Προβλήτας:
Παράθεση 1
Η εγκατάσταση πλωτού κυματοθραύστη στο βόρειο
τμήμα του δυτικού κρηπιδώματος με παράλληλη χρήση του δυτικού κρηπιδώματος για
παραβολή πλοίων εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των εξυπηρετούμενων
φορτηγών πλοίων, κατά τη διαδικασία παραβολής ή απόπλου.
Παράθεση1
Είχαμε
ήδη ζητήσει από την προηγούμενη πρωτοβουλία μας, το 2012, ο κυματοθραύστης να
μετατοπιστεί τουλάχιστον είκοσι μέτρα. Επίσης, καλό είναι, ακόμα και από τις
μελέτες, που έχουν ήδη κατατεθεί, να εξηγηθεί, ποιες είναι οι θέσεις
ελλιμενισμού του Τουριστικού Λιμένα, που βάλλονται από τους κυματισμούς. Μήπως
είναι μία ή δύο από τις διακόσιες εξήντα; Μήπως θα ήταν καλύτερα να καταργηθούν
αυτές από το να καταργηθεί η μία από τις δύο προβλήτες του εμπορικού λιμένα;
Εμπειρικά
μιλώντας, η βόρεια μετατόπιση κατά είκοσι μέτρα, δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα
στον Τουριστικό λιμένα Πρέβεζας. Και ζητήσαμε να εξεταστεί η συγκεκριμένη
περίπτωση και μέσω κατάλληλης μελέτης.
Με
βάση τα παραπάνω, γιατί, τελικά, το Υπουργείο αποφασίζει τόσο ξεκάθαρα ευμενώς
για τον τουριστικό λιμένα εις βάρος του προϋπάρχοντος εμπορικού;
Παράθεση 2
Η παράλληλη χρήση της εισόδου της μαρίνας και ως
θέσης παραβολής φορτηγών πλοίων, εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των
τουριστικών σκαφών που καταπλέουν, αποπλέουν και ελλιμενίζονται στη μαρίνα
.


Παράθεση 25
Σε
αυτό το σημείο, πρώτα από όλα, φαίνεται, ότι το ίδιο Υπουργείο, που το 1996
αναφερόταν στο ότι ο κυματοθραύστης θα χρησιμοποιηθεί για τον διαχωρισμό
εμπορικού και τουριστικού λιμένα, ξαφνικά συνειδητοποιεί το λάθος από τη
δημιουργία μαρίνας δίπλα από τον προ-υπάρχων εμπορικό λιμένα και μάλιστα
προχωράει σε κατάργηση προβλήτας του εμπορικού λιμένα χωρίς να αναλογιστεί σε
καμία περίπτωση τις συνέπειες αυτής της απόφασης.
Επιπλέον,
όπως και σε άλλα λιμάνια, που υπάρχει συνύπαρξη εμπορικού και τουριστικού λιμένα,
υπάρχει ένας κατάλληλος συντονισμός, ώστε οι κινήσεις είτε των τουριστικών
σκαφών είτε των εμπορικών να γίνονται με ασφάλεια.
Με
βάση τα παραπάνω, επιμένουμε, δεν είναι δυνατόν, έτσι απλά να καταργείται μια
σημαντική προβλήτα του εμπορικού λιμένα.
Παράθεση3
Το δυτικό κρηπίδωμα βρίσκεται πολύ κοντά στο
παραλιακό μέτωπο / χώρο αναψυχής της πόλης, και ως εκ τούτου η χρήση του και η
φόρτωση / εκφόρτωση υλικών υποβαθμίζει αισθητικά / περιβαλλοντικά το παραλιακό
μέτωπο της πόλης
.
Παράθεση3
Επίσης,
κατά πόσον το συγκεκριμένο σημείο, μπορεί να δικαιολογεί κατάργηση προβλήτας;
Από το 2009 που έχει κατατεθεί το Master Plan, γιατί δεν έχει ζητηθεί για το
συγκεκριμένο σημείο να υπάρξει μια πιο ξεκάθαρη επιχειρηματολογία;
Είναι
σαφές ότι το Master Plan αφήνει κενά πολλά σημεία, και αποτελεί μια βάση μόνο,
ώστε οι διαχειριστές του λιμένα (είτε του εμπορικού είτε του τουριστικού), να
αναπτύξουν κάποια εκ νέου σχέδια και συνεχώς να ανανεώνουν τα στοιχεία, ώστε να
υπάρξει ένας ακριβής σχεδιασμός όσον αφορά την ανάπτυξη και το ρόλο του
λιμανιού. Όχι, κάθε δύο χρόνια ο εκάστοτε υπουργός να αποφασίζει την κατάργηση
του δυτικού κρηπιδώματος με επιχειρηματολογία, που δείχνει την πλήρη άγνοια της
τεράστιας σημασίας του εμπορικού λιμανιού για την πόλη, τον Νομό και την
ευρύτερη περιοχή. Είναι ξεκάθαρο, επίσης, ότι, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο,
πρώτα απ’ όλα, πρέπει να αποφασίσει τι ρόλο θα παίξει το λιμάνι στην πόλη, αλλά
και τις άμεσες κινήσεις που θα κάνει για να διεκδικήσει την ανάπτυξη του ίδιου
του εμπορικού λιμένα.
Μέχρι,
να κατατεθεί στο Υπουργείο μια εμπεριστατωμένη μελέτη για το λιμάνι, να
παραμείνει το λιμάνι χωρίς καταργήσεις ή απαξιώσεις και φυσικά να υπάρξει άμεση
ενημέρωση από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο προς την Επιτροπή Σχεδιασμού και
Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.). Επίσης, το Υπουργείο να μην προχωράει σε
αποφάσεις, που βασίζονται αποκλειστικά σε τεχνικές μελέτες προερχόμενες από τον
επενδυτή του τουριστικού λιμένα. Χωρίς να θέλουμε να


6
προσβάλουμε την
εγκυρότητα των συγκεκριμένων στοιχείων, δεν είναι δυνατόν να απαξιώνεται ένα
λιμάνι χωρίς να διασταυρωθούν περισσότερα στοιχεία και από μια δεύτερη τεχνική
εταιρεία.
Για
αυτό το λόγο, εκτός των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που αναρωτιόμαστε
αν έχουν κοινοποιηθεί στα Υπουργεία, δεν θα έπρεπε ο διαχειριστής να αναθέσει
σε τεχνική εταιρεία τις εκ νέου μελέτες και την παράθεση στοιχείων, ώστε να
κρατιέται ενήμερο το Υπουργείο; Επίσης, ο ρόλος μιας τεχνικής εταιρείας είναι
να παραθέσει ένα εκ νέου σχέδιο-μελέτη για την ανάπτυξη του εμπορικού λιμένα.
Δυστυχώς,
όλο αυτό το διάστημα, και παρότι υπήρξαν «καθησυχαστικές» αποφάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου, συνειδητοποιούμε ότι εκτός της πόλης τα μόνα στοιχεία που
έχουν ληφθεί υπόψη είναι οι μελέτες και τα σχέδια του επενδυτή του τουριστικού
λιμένα. Οπότε, να μην είναι τόσο δύσκολο να καταλάβουμε γιατί τελικά το
Υπουργείο προχωράει σε αποφάσεις τόσο ξεκάθαρα εις βάρος του εμπορικού λιμένα,
που φαίνεται να μην γνωρίζει καν τι πλοία καταπλέουν στο λιμάνι. Ή πόσο είναι
το ωφέλιμο μήκος του νότιου κρηπιδώματος.
Επιπλέον,
η Τεχνική Εταιρεία, που θα αναλάβει τη μελέτη για τον εμπορικό λιμένα, και την
τροποποίηση του Master Plan, πρέπει να πραγματοποιήσει μελέτη με σκοπό την
ανάπτυξη. Χωρίς τη λέξη «ανάπτυξη», χωρίς πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη, απλά
θα έρχεται μια απόφαση Υπουργείου να πετσοκόβει τον εμπορικό λιμένα. Τι
επιτέλους θα γίνει με την εφαρμογή logistics, αλλά και επιπλέον έργων όπως
διαπλάτυνση-εκβάθυνση διαύλου, λιμενολεκάνης, αλλά και κατασκευής της
περιβόητης ανατολικής προβλήτας;
Τέλος,
τα τελευταία χρόνια πρέπει να αναφερθεί ότι δεν έχει γίνει κάποιο σημαντικό
αναπτυξιακό έργο στο εμπορικό λιμάνι. Και μάλιστα ύστερα από την κατάθεση του
Master Plan, καμιά επιπλέον μελέτη δεν υπήρξε. Η ανατολική προβλήτα ποτέ δεν
υλοποιήθηκε, δεν έχουν αγοραστεί νέα μηχανήματα-εξοπλισμός, και άλλα διάφορα
σημεία, που έχουν επανειλημμένα τονιστεί. Κάτω από όλες αυτές τις δυσάρεστες
συνθήκες, το λιμάνι και οι εργαζόμενοι προσφέρουν τις καλύτερες υπηρεσίες σε
επιχειρηματίες και βιομήχανους είτε αυτοί είναι οι παραλήπτες φορτίων είτε οι
ιδιοκτήτες των πλοίων. Και η σημασία του δεν έχει ποτέ σταματήσει, αλλά
δυστυχώς υποβαθμίζεται από τις ίδιες τις αρχές, που θα έπρεπε να το
υποστηρίζουν.ΕΙΔΗ / ΕΤΟΣ
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
ΧΥΜΑ
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
232.120
269.890
348.493
273.115
251.740
207.973
293.743
360.556
289.674
153.837
185.175
276.194
131.213
141.053
97.332
ΞΥΛΕΙΑ CBM
24.256
28.325
29.564
64.584
55.275
55.047
40.082
32.060
37.082
14.029
28.327
16.319
16.085
3.628
4.684
ΣΙΔΕΡΑ
19.000
24.910
38.331
31.628
19.844
5.788
8.019
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΜΑΡΑ
0
0
1.945
7.421
8.459
9.230
12.724
9.120
3.654
3.250
2.910
3.592
0
0
0
ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
0
0
0
0
65.388
6.217
5.882
0
44.087
129.366
57.639
10.268
0
0
0
ΔΙΑΦΟΡΑ
12.450
30.460
30.560
21.450
23.410
17.000
17.325
9.530
8.027
2.242
3.610
0
915
482
37.290
ΣΥΝΟΛΟ ΜΤ
287.826
353.585
448.893
398.198
424.116
301.255
377.775
411.266
382.524
302.724
277.661
306.373
148.213
145.163
139.306ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΑ     ΛΙΠΑΣΜΑ, ΖΑΧΑΡΗ,
ΠΑΤΑΤΕΣ, ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ, ΒΑΜΒΑΚΙ,
ΔΙΑΦΟΡΑ                               ΞΥΛΙΝΟΙ
ΣΤΥΛΟΙ, ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ,
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:            ΑΣΦΑΛΤΟΣ, EΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΣ ΣΕ
ΣΥΜΠΗΚΤΑ (ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ)


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ