Δευτέρα, 25/06/2018

Περιμένοντας τον Νέο Διοικητή …Αυτό είναι το «καθόλου» κομματικοποιημένο προσωρινό ΔΣ του Νοσοκομείου Πρέβεζας!!!

Στην τοποθέτηση 4 «σκληροπυρηνικών» μελών του ΣΥΡΙΖΑ, στο προσωρινό Δ.Σ του Νοσοκομείου της Πρέβεζας, προχώρησε ο αναπληρωτής υπουργός υγείας κ. Παύλος Πολάκης.
Τα τρία αυτά νέα μέλη που θα διαβάσετε παρακάτω, τοποθετούνται σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ προσωρινά έως τις 11 – 02 -2016 και περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε αν στην περίπτωση τους θα ισχύσει η ρήση «Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού …».
Πάντως από την πρώτη γεύση, φαίνεται πως ο νέος διοικητής, ανεξαρτήτως προσόντων, θα είναι σίγουρα ΣΥΡΙΖΑ!!!

1. Τροποποιούμε την αριθμ.ΔΥ1δ/Γ.Π.9323/10-2-14 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ
67/ΥΟΔΔ/12-2-14, Α.Δ.Α.: ΒΙΡΧΘ-1ΡΧ), και ορίζουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού
Νοσοκομείου Πρέβεζας, αρμοδιότητας 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίων Νήσων, τα κατωτέρω πρόσωπα :
1. ΦΟΝΤΑΡΑ ΧΡΗΣΤΟ-ΕΥΚΛΕΙΔΗ του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 285155, Μηχανολόγο Μηχανικό, ως
τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρο, σε αντικατάσταση του Γιολδάση Βασιλείου, με αναπληρωτή
του τον ΠΑΠΑΔΗΜΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Κυριαζή, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 307772, Συνταξιούχο Τοπογράφο,
σε αντικατάσταση της Χατζηπαντελίδου Μαρίας.
2. ΜΠΕΖΕΒΕΓΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 286178, Μηχανολόγο Μηχανικό –
Εκπαιδευτικό, ως τακτικό μέλος, σε αντικατάσταση του Μαρή Αλέξανδρου, με αναπληρωτή
του τον ΑΥΔΙΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του Γρηγορίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 768664, Καθηγητή Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, σε αντικατάσταση του Κορμέντζα Κωνσταντίνου.
3. Η θητεία των ανωτέρω οριζομένων λήγει με τη λήξη της θητείας και των υπολοίπων μελών του
Συμβουλίου – ήτοι την 11-02-16.
4. Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω τροποποιούμενη απόφαση.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ